Verwijsinformatie Gynaecologie

Verwijsinformatie voor vrouwen met aandoeningen of afwijkingen aan de geslachtsorganen.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verloskundige, verpleeghuisarts, bedrijfsarts

 • Regulier

  • Verwijzer stuurt Zorgdomein, of meldt telefonisch aan via (050) 361 31 07.
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt zorgdomein en meldt telefonisch aan.
  Patiënt wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  's Avonds, 's nachts en 's weekends telefonisch aanmelden via (050) 361 80 20.


 • Postadres:

  Polikliniek Gynaecologie
  HPC CB30
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 32 61

  Telefoonnummer voor patiënt: (050) 361 31 28
  m​a - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 31 07
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  (050) 361 31 28
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 361 31 07
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur  ​


 • Afdelingshoofd: Prof. dr. H.W. Nijman
  Sectievoorzitter speciële gynaecologie: Dr. E.R. Klinkert

  Aan de afdeling verbonden professionals:

  Vulva afwij​​kingen, CIN (afwijkende uitstrijkjes): 
  Drs. M.D. Esajas

  Endom​​​etriose, sanering diep infiltrerende endometriose:
  Dr. E.R. Klinkert

  Chronische bekkenpijn, functionele bekkenbodemproblemen, incontinentie en verzakking, sexuologie:
  Drs. G.G.A. Malmberg

  Genderzorg, seksuologie, endometriose:
  Dr. K. van der Tuuk

  Vulva afwijkingen, functionele bekkenproblemen, derdelijns opinie bij gynaecologische problemen:
  Dr. M.A.C. Versluis