Verwijsinformatie Genderteam

Mensen van 17 jaar en ouder die vanwege een groot onbehagen met hun geboortegeslacht een medische behandeling willen om zo een meer bij de genderidentiteit passend uiterlijk te krijgen.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater, medisch specialist, regiebehandelaar GGZ-instelling

Bekijk de wachttijden.

 • Regulier:
  Huisarts stuurt fax of brief, of verwijst digitaal via Zorgdomein.
  Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Spoed:
  Verwijzer meldt telefonisch aan bij aanmeldservice UCP.
  Patiënt wordt telefonisch opgeroepen.


 • Postadres
  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres
  noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32

  Fax
  (050) 361 16 99

  Telefoon
  Verwijzen / Collegiaal overleg:
  (050) 361 20 23​


 • Genderteam is een multidisciplinair team. Aanmelding en intake voor screening zijn in het Universitair Centrum Psychiatrie.

  De wachttijd kan meer dan een jaar zijn voor nieuwe patiënten. Elk half jaar organiseren we informatiebijeenkomsten voor patiënten op de wachtlijst.

  Het UMCG biedt geen psychosociale begeleiding aan patiënten die (nog) niet in het medische behandeltraject zijn. Bijvoorbeeld patiënten die zoekend zijn hoe zij met de genderdysforie willen omgaan. Voor deze vraag kunt u naar een psycholoog, seksuoloog of GGZ verwijzen.

  Er zijn contra-indicaties voor acceptatie in het medisch behandeltraject. Bij twijfel kan overleg door de verwijzer van belang zijn.


  • Prof. dr. R.A. Schoevers, Psychiatrie

  • Prof. dr. H.W. Nijman, Gynaecologie

  • Prof. dr. P.M.N. Werker, Plastische chirurgie