Verwijsinformatie Depressie

Patiënten met een depressie die tenminste 2 behandelingen (medicamenteus en/of psychotherapeutisch) uit de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie hebben gehad en die daarmee onvoldoende of niet zijn hersteld. Depressies die atypisch verlopen of (diagnostisch) gecompliceerd worden door (somatische en/of psychiatrische) comorbiditeit.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-Spoed

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP, of verwijst digitaal via Zorgdomein
  • Patiënt wordt gebeld of krijgt uitnodigingsbrief

  Spoed

  • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP
  • Patiënt wordt gebeld

 • Telefoon

  (050) 361 88 80

  Fax

  (050) 361 90 49

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32


  • Patiënten kunnen worden verwezen naar de polikliniek Depressie voor een second opinion of voor behandeling. Let op: de polikliniek Depressie kan een behandeling niet altijd doen of overnemen. Dit om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten voor diagnostiek en advisering.

  • Bij zowel een second opinion als verwijzingen voor behandeling wordt na de diagnostiek een behandeladvies geformuleerd en met de patiënt en de verwijzer besproken hoe en waar dit advies gerealiseerd kan worden.

  • Behandeling op de polikliniek Depressie vindt plaats conform de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en kan bestaan uit een medicamenteuze vervolgstap, psychologische behandeling of een combinatie van beide. Uiteraard is er aandacht voor voorlichting (psycho-educatie) voor patiënten en naasten.

  • Patiënten kunnen ook verwezen worden voor chronobiologische interventies. Op indicatie kunnen patiënten meedoen aan vaktherapeutische interventies (running, PMT, beeldende therapie en trajectbegeleiding).

  • De polikliniek heeft een nazorgprogramma, gericht op recidiefpreventie. Verder vindt wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen plaats op de polikliniek. Deelname hieraan is op basis van vrijwilligheid en een informed consent.