Verwijsinformatie Depressie (1-daagse deeltijdbehandeling)

Voor patiënten met een dysthyme stoornis of een depressieve stoornis als primaire diagnose, waarbij er sprake is van een chronisch verloop (> 2 jaar depressieve klachten) of waarbij sprake is van recidiverende depressies. In de voorgeschiedenis zijn er combinatiebehandelingen (medicatie en psychotherapie) ingezet met onvoldoende resultaat.

Wie kan verwijzen?

huisarts, psychiater

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

 • Telefoon 

  (050) 361 45 47

  Fax

  (050) 361 90 49

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32

   


 • Deze groepstherapie verloopt volgens de richtlijnen van CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy). Daarnaast wordt psychomotore therapie gegeven. Het programma duurt 24 weken. Vervolgens wordt er minimaal een half jaar nazorg geboden.