Verwijsinformatie bipolaire stoornissen

Voor patiënten met een (vermoeden) van een bipolaire stoornis.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-Spoed

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP, of verwijst digitaal via Zorgdomein
  • Patiënt wordt gebeld of krijgt uitnodigingsbrief

  Spoed

  • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP
  • Patiënt wordt gebeld

 • Telefoon

  (050) 361 09 30

  Fax

  (050) 361 90 49

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32


 • Inclusie:

  • een voor manie suspecte episode, die al wel is uitgevraagd door de verwijzer. Bij voorkeur ondersteund met een 'positieve' MDQ, een screeningsinstrument voor bipolaire stoornissen (te downloaden via kenniscentrumbipolairestoornissen.nl). Het enkel noemen van de aanwezigheid van 'stemmingswisselingen' is onvoldoende

  • leeftijd tussen 18-28 jaar (jongvolwassenen)

  • indien leeftijd tussen 28-60 jaar, dan dienen tevens tertiaire kenmerken aanwezig te zijn, bijvoorbeeld rapid cycling, zwangerschap, nierfunctiestoornissen bij lithiumgebruik

  Exclusie:

  • > 60 jaar

  • indien het vermoeden bestaat dat er een andere primaire diagnose is of er uitgebreide psychosociale problematiek bestaat en outreachende zorg verwacht kan worden