Verwijsinformatie Anorectaal Functie Centrum (AFC)

Verwijsinformatie voor ​patiënten met defecatie problemen, obstipatie en fecale incontinentie.

Wie kan verwijzen?

MDL specialist, (kinder)chirurg, kinderarts

 • Regulier

  • Verwijzer stuurt brief
  • Patiënt krijgt uitnodiging via e-mail met afspraak

  Bijzonderheden

  Verwijzing per brief heeft de voorkeur. In/bij verwijsbrief:

  • naam en voorletters

  • adres

  • telefoonnummer

  • geslacht

  • geboortedatum

  • evt. verzekeringsgegevens

  • vraagstelling

  • relevante gegevens zoals medicatielijst meesturen

  • relevante correspondentie meesturen

  • e-mail adres van de patiënt waar de uitnodiging heen gestuurd kan worden.


 • Polikliniekbureau Chirurgie
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Telefoonnummer: (050) 361 54 08

  E-mail: afcg@umcg.nl 


 • Polikliniekbureau Chirurgie


 • Hoofd AFC

  Dr. P.M.A. Broens

  Afdelingshoofd

  Prof. dr. E. Heineman

  Aan de afdeling verbonden professionals:

  (Kinder)chirurg:Drs. F. Hoogenboom
  Verpleegkundig specialisten: Mw. S. Gerritsen, Mw. B. Brongers-Posthuma