Verwijsinformatie Angst- en Dwangstoornissen (deeltijdbehandeling)

Voor patiënten met ernstige, complexe en/of therapie-resistente angst- en dwangstoornissen bij wie poliklinische behandeling onvoldoende is.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein, tenzij de patiënt reeds in zorg is bij een specialistische GGZ-instelling. Dan verloopt de verwijzing via die instelling.
  • Specialistische GGZ-instelling verwijst via een verwijsbrief of fax en het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ naar Aanmeldservice UCP
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-Spoed

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP, of verwijst digitaal via Zorgdomein
  • Patiënt wordt gebeld of krijgt uitnodigingsbrief

  Spoed

  • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP
  • Patiënt wordt gebeld

 • Telefoon

  (050) 361 20 94

  Fax

  (050) 361 04 37

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32