Verwijsinformatie Acute Psychiatrie (deeltijdbehandeling)

Crisisinterventie gericht op het herstellen van het oude evenwicht bij psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek. De behandeling is in deeltijd.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein​​​​​​​, tenzij de patiënt reeds in zorg is bij een specialistische GGZ-instelling. Dan verloopt de verwijzing via die instelling.
  • Specialistische GGZ-instelling verwijst via een verwijsbrief of fax en het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ naar Aanmeldservice UCP
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-Spoed

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP, of verwijst digitaal via Zorgdomein
  • Patiënt wordt gebeld of krijgt uitnodigingsbrief

  Spoed

  • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP
  • Patiënt wordt gebeld

 • Telefoon

  (050) 361 88 80

  Fax

  (050) 361 90 49

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32


 • Met de behandeling worden opnames vaak voorkomen of verkort. Het behandelprogramma duurt maximaal 12 weken. Het programma loopt van maandag tot en met vrijdag (de ochtenden) en is in groepsverband.