Verwijsinformatie abdominale chirurgie

Verwijsinformatie voor patiënten voor abdominale chirurgie (benigne).

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein
  • Specialist stuurt fax of brief
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  • Verwijzer stuur fax of meldt telefonisch aan
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt gebeld.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan bij Centrale Spoed Opvang via (050) 361 61 61

  Bijzonderheden

  In de verwijsbrief graag de volgende gegevens vermelden:

  • naam en voorletters
  • adres
  • telefoonnummer
  • geslacht
  • >geboortedatum
  • verzekeringsgegevens
  • vraagstelling
  • relevante gegevens zoals de medicatielijst
  • relevante correspondentie

 • Polikliniek Buik, abdominale chirurgie

  HPC BB40
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 93 31

  Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 98 16
  Telefoonnummer voor patiënt: (050) 361 03 68


 • Afdelingshoofd: Prof. dr. J.P.P.M. de Vries
  Medisch Hoofd Abdominale chirurgie: Dr. K. Havenga

  Behandelteam abdominale chirurgie