Verwijsinformatie aanmeldservice Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Voor aanmelding, crisis en collegiaal overleg kunt u als verwijzer terecht bij aanmeldservice Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). Ook patiënten die bij het UCP in behandeling zijn of zijn geweest, kunnen hier terecht met vragen.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein​​​​​​​, tenzij de patiënt reeds in zorg is bij een specialistische GGZ-instelling. Dan verloopt de verwijzing via die instelling.
  • Specialistische GGZ-instelling verwijst via een verwijsbrief of fax en het ingevulde 'Aanmeldformulier externe verwijzers' naar Aanmeldservice UCP
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Urgent (patiënt wordt binnen 14 dagen gezien)

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP, of verwijst digitaal via Zorgdomein
  • Patiënt wordt gebeld en/of schriftelijk uitgenodigd

  Acuut (patiënt wordt binnen 24 uur gezien)

  • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP
  • Patiënt wordt gebeld
  • Acute beoordelingen verlopen via Aanmeldservice UCP, bereikbaar van ma - vrij, tussen 8.00 - 16.30 uur

  • Patiënten die reeds in behandeling zijn bij het UCP kunnen 7 x 24 uur een beroep doen op crisiszorg op locatie UCP

  • Voor acute aanmeldingen van nieuwe patiënten buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de crisisdienst van Lentis voor een beoordeling op de Crisisbeoordelingslocatie Lentis, telefoon (050) 522 37 22


 • Telefoon

  (050) 361 88 80

  Fax

  (050) 361 90 49

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein
  Ingang 32