Thuisbeademing

​Thuisbeademing is geen therapie voor een ziekte, maar het bestrijden van een symptoom van een ziekte: onvoldoende ademhaling. Het doel is het verbeteren van de ademhaling zodat de kwaliteit van leven verbetert en iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven.

Thuisbeademing wordt ook wel chronische ademhalingsondersteuning genoemd. Dit omdat patiënten vaak de rest van hun leven beademd worden.

Problemen bij ademhalen

Soms kan iemand onvoldoende diep ademhalen, bijvoorbeeld door een spier- of longziekte. Er blijft dan te veel koolzuur achter in het lichaam, en er komt te weinig zuurstof binnen. Dit wordt ook wel hypoventilatie genoemd. Hierdoor kunnen klachten als hoofdpijn, moeheid concentratieproblemen en weinig eetlust ontstaan. Bij langdurige hypoventilatie kan het koolzuurgehalte zo hoog oplopen, dat iemand in coma kan raken en overlijden.

Beademing

Bij thuisbeademing ondersteunt een beademingsapparaat de ademhaling. Het apparaat brengt omgevingslucht in de longen en verwijdert koolzuurgas via de ademhalingslucht. Er zijn 2 vormen van thuisbeademing: via een masker of via een tracheostoma die worden aangesloten op het beademingsapparaat.

Centrum voor Thuisbeademing

Het Centrum voor Thuisbeademing begeleidt en informeert mensen die thuisbeademing nodig hebben.