Resultaten IVF en ICSI uitgesplitst per kliniek 2020

​​​​​Resultaten van IVF en ICSI met hyperstimulatie van de eierstokken uitgesplitst per kliniek (UMCG, MCL, Treant Emmen, WZA) – periode januari 2020 t/m december 2020​.

  IVF   ICSI   Cryo   Totaal*  
  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
UMCG                
Gestarte cycli 137 100% 271 100%     408 100%
Follikelpunctie 114 83% 226 93%     340 83%
Embryo plaatsingen 96 70% 208 77% 287 100% 591  
Zwangerschappen 39 28% 92 34% 108 38% 239 59%
Doorgaande zwangerschappen 327 20% 65 24% 76 26% 168 41%
Eenling 326 96% 64 98% 75 99% 165 98%
Tweeling 0 2% 1 2% 1 1% 3 2%
MCL                
Gestarte cycli 9 100% 14 100%     23 100%
Follikelpunctie 9 100% 13 93%     22 96%
Embryo plaatsingen 9 100% 13 93% 57 100% 79  
Zwangerschappen 2 22% 6 43% 11 19% 19 83%
Doorgaande zwangerschappen 2 22% 6 43% 7 12% 15 65%
Eenling 2 100% 6 100% 7 100% 15 100%
Tweeling 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Treant Emmen                
Gestarte cycli 21 100% 25 100%     46 100%
Follikelpunctie 15 71% 22 88%     37 80%
Embryo plaatsingen 12 57% 20 80% 30 100% 62  
Zwangerschappen 10 47% 10 40% 9 30% 29 63%
Doorgaande zwangerschappen 10 47% 8 32% 7 23% 25 54%
Eenling 10 100% 8 100% 7 100% 25 100%
Tweeling 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
WZA                
Gestarte cylci 8 100% 39 100%     47 100%
Follikelpunctie 7 88% 35 90%     42 91%
Embryo plaatsingen 7 88% 31 79% 72 100% 110  
Zwangerschappen 3 38% 13 33% 22 31% 38 81%
Doorgaande zwangerschappen 2 25% 10 26% 10 14% 22 47%
Eenling 2 100% 10 100% 10 100% 22 100%
Drieling 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

* kolom totaal: zwangerschappen worden berekend door totaal aantal zwangerschappen (verse en uit de verse behandelingen ontstane ingevroren embryo’s die geplaatst zijn in 2020) te delen op totaal aantal puncties van 2020. Zo ontstaat een percentage dat een kans geeft op een zwangerschap per punctie inclusief de ingevroren embryo’s uit die punctie.

** in 2020 meer gecancelde cycli wegens eerste Covid-lockdown in maart 2020. Alle gecancelde behandelingen werden voor eind september weer ingepland

Uitleg tabel

  • Gestarte cyclus: IVF poging, vanaf de start van de medicijnen ter stimulatie van de follikelgroei
  • Follikelpunctie: ovariumpunctie met als doel eicellen te verkrijgen
  • Embryoplaatsing: het plaatsen van embryo's in de baarmoederholte
  • Zwangerschappen: positieve test in urine of bloed (>50 IE/L), niet eerder dan 15 dagen na de punctie
  • Doorgaande zwangerschappen: echoscopisch goede zwangerschap, >10 weken na de punctie