Resultaten IVF en ICSI 2020

Behalve het geven van goede zorg, zijn ook resultaten van behandelingen via IVF en ICSI belangrijk voor elke patiënt en kliniek. Daarnaast zijn ook tevreden patiënten, een laag percentage complicaties en een laag percentage meerlingen van belang.

Bij het terugplaatsen van meerdere embryo’s, stijgt de kans op een meerling. Dit brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee voor de vrouw, maar ook voor de (ongeboren) kinderen. Als Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG streven we dan ook naar een gezonde eenling zwangerschap zodat de kinderen geboren uit onze behandelingen een optimale start in het leven kunnen maken.

Resultaten IVF en ICSI met hyperstimulatie van de eierstokken – periode januari 2020 t/m december 2020

  IVF   ICSI   Cryo   Totaal  
  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
Gestarte cycli 175 100% 349 100%     524 100%
Follikelpunctie 145 83% 296 85%     441 84%
Embryo plaatsingen 124 71% 272 78% 492 100% 888  
Zwangerschaptesten 54 31% 121 35% 171 35% 346 66%
Doorgaande zwangerschappen 41 23% 89 26% 100 20% 230 44%
Eenling 40 98% 88 99% 99 99% 227 99%
Tweeling 1 2% 1 1% 1 1% 3 1%
Drieling         0   0  


*In 2020 hadden we meer gecancelde cycli wegens acuut staken behandelingen tijdens de eerste Covid-lock down in maart 2020.

** kolom totaal: zwangerschappen worden berekend door totaal aantal zwangerschappen (verse en uit de verse behandelingen ontstane ingevroren embryo's die geplaatst zijn in 2020 ) te delen op totaal aantal puncties van 2020. Zo ontstaat een percentage dat een kans geeft op een zwangerschap per punctie inclusief de ingevroren embryo's uit die punctie.

Uitleg

  • Gestarte cyclus: IVF poging, vanaf de start van de medicijnen ter stimulatie van de follikelgroei
  • Follikelpunctie: ovariumpunctie met als doel eicellen te verkrijgen
  • Embryoplaatsing: het plaatsen van embryo's in de baarmoederholte
  • Zwangerschappen: positieve test in urine of bloed (>50 IE/L), niet eerder dan 15 dagen na de punctie
  • Doorgaande zwangerschappen: echoscopisch goede zwangerschap, >10 weken na de punctie

De resultaten van IVF worden op verschillende manieren weergegeven. De resultaten die u hier ziet, is op de manier waarop de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) de resultaten sinds 14 jaar publiceert. In deze registratie is gekozen voor het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus. Dit percentage zegt lang niet alles. Er zijn meer factoren die invloed kunnen zijn, namelijk patiëntgebonden factoren en verschillen in behandeling.

Patiëntgebonden factoren

Het percentage is voornamelijk afhankelijk van allerlei patiëntgebonden factoren, zoals de leeftijd van de vrouw (bij vrouwen tot een gemiddelde leeftijd van rond de 35 jaar is de kans op zwangerschap redelijk stabiel, daarna daalt de gemiddelde zwangerschapskans) en of een vrouw eerder zwanger is geweest. Ook maakt het uit of patiënten eerdere behandelingen hebben ondergaan voorafgaande aan de IVF of ICSI hyperstimulatie, zoals IUI of IVF en ICSI behandelingen in gemodificeerde natuurlijke cyclus. Deze factoren kunnen verschillen tussen de centra. Als een centrum bijvoorbeeld veel behandelingen doet bij vooral oudere vrouwen, kan de kans op zwangerschap van dat centrum lager zijn.

Verschillen in behandeling

Onder de noemer IVF wordt een steeds breder palet aan behandelingen aangeboden die per centrum kunnen verschillen. Niet alle IVF centra in Nederland verrichten alle mogelijke IVF behandelingen. De diverse IVF behandelingen worden bij de IVF cijfers niet onderscheiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor ICSI behandelingen met chirurgisch verkregen spermatozoa.   

Toeval

Het percentage kan van jaar tot jaar verschillen door toeval.

Andere resultaten

Bekijk ook de resultaten in deze periode uitgesplist per kliniek en in de gemodificeerde natuurlijke cyclus: