Resultaten ICSI met PGD 2020

Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD-ICSI) in combinatie met ICSI met hyperstimulatie van de eierstokken periode januari 2020 t/m december 2020 UMCG

Voor paren met genetische afwijkingen die tot ernstige aandoeningen bij hun kinderen zou kunnen leiden, is embryoselectie mogelijk.

Voor terugplaatsing wordt een embryo getest op de aanleg voor deze ernstige erfelijke afwijking. Alleen embryo’s zonder het risico op deze ernstige afwijking worden geselecteerd om terug te plaatsen. De techniek heet PGD, Pre-implantatie Genetische Diagnostiek. Deze behandelingen worden in het UMCG in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum gedaan.

  ICSI-PGD   Cryo   Totaal  
  Aantal % Aantal % Aantal %
Gestarte cycli* 58 100% 47 100% 105 100%
Follikelpunctie 48 83%        
Embryo plaatsingen 18 31% 46 98% 64 61%
Zwangerschappen 7 12% 21 45% 28 27%
Doorgaande zwangerschappen 4 7% 12 25% 16 15%
Doorgaande zwangerschappen per embryo plaatsing 4/18 22% 12/46 26% 16/64 25%
Eenling 4 100% 12 100% 16 100%
Tweeling 0 0% 0 0% 0 0%

*hier wordt alleen het aantal “verse” cycli als noemer gebruikt. Na 5 puncties werden alle embryo’s na biopsie ingevroren en vond geen verse embryo plaatsing plaats. Dit in verband met het gebruik van een analyse techniek (NGS) die langere tijd in beslag neemt.

Uitleg tabel

  • Gestarte cyclus: IVF poging, vanaf de start van de medicijnen ter stimulatie van de follikelgroei
  • Follikelpunctie: ovariumpunctie met als doel eicellen te verkrijgen
  • Embryoplaatsing: het plaatsen van embryo's in de baarmoederholte
  • Zwangerschappen: positieve test in urine of serum (>50 IE/L), niet eerder dan 15 dagen na de punctie
  • Doorgaande zwangerschappen: echoscopisch intacte intra-uteriene zwangerschap, >10 weken na de punctie
  • Percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus: het aantal doorgaande zwangerschappen gedeeld door het aantal gestarte cycli
  • Percentage doorgaande zwangerschap per embryo plaatsing: het aantal doorgaande zwangerschappen gedeeld door het aantal embryo-plaatsingen. Dit geeft een beeld van de kans op een zwangerschap per embryo plaatsing. Helaas hebben we niet altijd een embryo om te plaatsen aangezien er bij PGD geselecteerd wordt op niet aangedane embryo’s