Resultaten ICSI met MESA en TESE 2019

Voor mannen zonder zaadcellen in hun ejaculaat (azoöspermie) is het in veel gevallen mogelijk om zaad uit de bijbal (MESA) of uit de testikel te halen (TESE). Dit gebeurt via een operatie door een uroloog.

Met de zaadcellen wordt vervolgens ICSI gedaan. De resultaten van deze behandelingen in 2019 staan hieronder. De resultaten zijn weergegeven voor de paren waarbij, voorafgaande aan de ICSI behandeling, zaadcellen verkregen konden worden met de operatie aan bijbal of testikel. De kans op een zwangerschap met door MESA verkregen zaadcellen is vergelijkbaar met de normale ICSI procedure met geëjaculeerd zaad. De kans op zwangerschap met uit de testikel verkregen zaadcellen ligt lager, dit is waarschijnlijk het gevolg van de kwaliteit van de verkregen zaadcellen.

MESA-ICSI en TESE-ICSI met hyperstimulatie van de eierstokken – resultaten periode januari 2019 t/m december 2019 UMCG

  ICSI-MESA   ICSI-TESE   Totaal  
  Aantal % Aantal % Aantal %
Gestarte cycli 51 100% 32 100% 83 100%
Follikelpunctie 51 100% 32 100% 83 100%
Embryo plaatsingen 47 92% 28 88% 75 90%
Zwangerschappen 20 39% 13 40% 33 40%
Doorgaande zwangerschappen 19 37% 9 28% 28 34%
Eenling 19 100% 9 100% 28 100%
Tweeling 0 0% 0 0% 0 0

Uitleg tabel

  • Gestarte cyclus: IVF poging, vanaf de start van de medicijnen ter stimulatie van de follikelgroei
  • Follikelpunctie: ovariumpunctie met als doel eicellen te verkrijgen
  • Embryoplaatsing: Het plaatsen van embryo's in de baarmoederholte
  • Zwangerschappen: positieve test in urine of serum (>50 IE/L), niet eerder dan 15 dagen na de punctie
  • Doorgaande zwangerschappen: echoscopisch intacte intra-uteriene zwangerschap, 10 weken na de punctie
  • Percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus: het aantal doorgaande zwangerschappen gedeeld door het aantal gestarte cycli