Hersteloperatie - ongedaan maken van een sterilisatie bij de vrouw

Bent u vrouw en wilt u een eerdere sterilisatie ongedaan maken? Dat kan met een refertilisatie.

Een gespecialiseerde gynaecoloog verwijdert dan tijdens een operatie het afgesloten gedeelte uit de eileiders en hecht de uiteinden opnieuw aan elkaar. Dit gebeurt met behulp van een microscoop. De operatie duurt ongeveer 2-2,5 uur. U bent maximaal twee tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. Uw herstel duurt ongeveer 4 weken.

Het voordeel van de operatie is dat u hierna weer op een natuurlijke manier zwanger kunt worden. Het alternatief voor deze refertilisatie is een IVF-behandeling, maar bij een hersteloperatie heeft u meer kans op zwangerschap.

Leeftijdgrens

De hersteloperatie wordt uitgevoerd bij vrouwen tot 43 jaar. Deze leeftijdgrens is gekozen omdat de kans om op een natuurlijke manier zwanger te worden na deze leeftijd zo klein is, dat het risico van de operatie niet meer opweegt tegen de kans op zwangerschap.

Kans op zwangerschap

De kans op zwangerschap na een hersteloperatie is afhankelijk van de leeftijd van de vrouw. Voor vrouwen tot 36 jaar is die kans ongeveer 60-80% in het jaar na de operatie.

Kosten

De hersteloperatie wordt niet altijd door de zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit in uw polis nalezen. Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten niet? Bel dan met onze Helpdesk om de prijs van de operatie op te vragen. Dat kan op werkdagen van 9.00-13.00 uur op het telefoonnummer (050) 361 22 02. Of stuur een e-mail facturatie@umcg.nl.