Resultaten QOL-LACYA studie

Een UMCG-team onderzocht de kwaliteit van leven bij patiënten met longkanker ouder en jonger dan 55 jaar. De onderzoekers keken naar verschillen en of levenskwaliteit verandert als iemand behandeld wordt.

Hiervoor gebruikten zij gegevens uit de databiobank OncoLifeS.

Uitkomst

De kwaliteit van leven van jongere en oudere patiënten met longkanker bleek niet te verschillen. Er was wel verschil op lichamelijk, emotioneel en financieel gebied:

  • ouderen functioneerden lichamelijk en emotioneel beter
  • jongeren juist op financieel gebied

Ook blijkt dat bepaalde soorten chemo- en radiotherapie meer invloed hebben op de kwaliteit van leven dan andere behandelingen.

In de praktijk

Zorgverleners krijgen met deze onderzoeksuitkomsten meer inzicht in het perspectief van patiënten met longkanker. Dit helpt hen om samen met hun patiënt de meest geschikte behandeling te bepalen.

Onderzoeksteam