Prikpoli

Adres in het UMCG: Fonteinstraat 13 en 18a. Als u met de auto komt, kunt u het best parkeren in parkeergarage Noord.

De prikposten van de verschillende poliklinieken hebben dezelfde openingstijden als de poliklinieken.

Fonteinstraat 13

Open op maandag, woensdag en donderdag, tussen 8.00 en 17.00 uur. Op dinsdag en vrijdag open tussen 7.30 en 17.00 uur.

U kunt hier terecht voor bloedafname voor of na uw afspraak bij Interne Geneeskunde, Dermatologie, Chirurgie, het IBD Centrum en het Hartcentrum. U kunt hier ook urine inleveren voor urineonderzoek.

Fonteinstraat 18a 

Open van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.30 en 16.30 uur.

U kunt hier terecht voor bloedafname voor of na uw afspraak bij Oncologie.

Patiënten van andere specialismen kunnen bloed laten afnemen op de polikliniek van het specialisme. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten van het Beatrixkinderziekenhuis, Gynaecologie en het Diabetescentrum.

Naar de Prikpoli

U hoeft geen afspraak te maken om bloed te prikken. U moet wel een paar dingen meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument
 • brief voor het bloed- of urineonderzoek, ingevuld door uw arts in het UMCG.

Volg de instructies van uw arts op:

 • mogelijk moet u nuchter zijn op het moment van de bloedafname
 • uw arts kan u instructies hebben gegeven voor de manier waarop u urine moet verzamelen en bewaren

Als u door uw arts naar de Prikpoli bent verwezen, heeft hij u waarschijnlijk een brief meegegeven waarop staat welk onderzoek hij wil laten doen. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde staan de meeste afkortingen uitgelegd.

Wachttijden

Meestal hoeft u niet te wachten, u bent vaak meteen aan de beurt. Sommige patiënten hebben voorrang vanwege hun onderzoek of behandeling. Het kan dus zijn dat iemand anders voor u opgeroepen wordt.

Een bezoek aan de prikpoli

 1. Woont u op een veebedrijf? Of bent u het afgelopen jaar langer dan 24 uur in een ziekenhuis buiten Nederland opgenomen geweest? Laat ons dit dan weten vóór de afspraak. Dit heeft te maken met eventuele besmettelijke ziekten

 2. In de prikcabine ontsmet een medewerker uw huid en neemt vervolgens bloed af uit een ader in de arm. Hoeveel buisjes bloed worden afgenomen, hangt af van de aanvraag van uw arts.

 3. Voor het inleveren van urine kunt u zich ook melden bij de balie. Daarna kunt u doorlopen naar de urinebalie. Neem de orderbrief mee.

  Bij een onderzoek van verzamelde urine van 24 uur heeft u op de polikliniek een verzamelcontainer gekregen. De gevulde container levert u in bij de urinebalie. Als u verse urine moet inleveren, kunt u bij de prikpoli naar de wc. U krijgt van de medewerker van de Prikpoli een potje waarin u de urine kunt opvangen. Daarna levert u de urine in.

 4. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw arts. Hoelang het duurt voordat de uitslag van het onderzoek bekend is, hangt af van het soort onderzoek. Dit kan verschillen van minder dan een uur tot een paar weken.

 5. Als universitair medisch centrum doen we veel onderzoek. Aan zulke onderzoeken kunnen patiënten en niet-patiënten meedoen. Uw behandelaar kan u ook vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt van ons dan informatie over het onderzoek. Zo kunt u beslissen of u wel of niet mee wilt doen. Deelname is nooit verplicht. Uw beslissing heeft ook geen gevolgen voor uw behandeling.