Piekerstoornis: behandeling

De behandeling van een piekerstoornis begint met een behandelplan. In het behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en hoe we daar samen met u naartoe werken.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie. We bespreken samen met u welke behandeling het best bij u past en ook hoe intensief deze is.

Het is goed om 1 of meer belangrijke personen uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid, partner of persoonlijk begeleider. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

De behandeling

De behandeling duurt zo lang als voor u nodig is. We houden rekening met eerdere behandelingen die u gehad heeft. Afhankelijk van uw klachten is mogelijk:

  • een behandeling bij de polikliniek
  • een deeltijdbehandeling

Bij een deeltijdbehandeling komt u  meerdere dagen per week voor een langere tijd naar het Universitair Centrum Psychiatrie voor behandeling.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor een piekerstoornis. Uw behandelplan bestaat uit één of meerdere van deze behandelingen:

  • Tijdens de psycho-educatietraining krijgt u informatie over het ontstaan, behandelen en voorkomen van agorafobie. Deze informatie bijeenkomsten volgt u samen met lotgenoten en uw naasten. 


  • U heeft regelmatig gesprekken met een psycholoog/psychotherapeut of psychiater. U bespreekt samen de psychische en sociale oorzaken van uw klachten.


  • Door Cognitieve gedragstherapie leert u hoe u negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve gedachten. Hierdoor verandert uw gedrag waardoor u zich beter gaat voelen.


  • U krijgt medicijnen voorgeschreven die uw klachten verminderen.


  • Bij psychomotorische therapie  wordt gebruikt gemaakt van bewegingsvormen, zoals sport, spel en ontspanningsoefeningen. Door lichamelijk oefeningen te doen leert u anders om te gaan met uw klachten, waardoor u er minder last van heeft.


  • Bij beeldende therapie  gaat u aan de slag met creatieve materialen zoals papier, hout en verf. U kunt deze behandeling krijgen wanneer u het moeilijk vindt om over uw problemen te praten. 


  • Arbeidstherapie/trajectbegeleiding (ATB) helpt bij het kiezen, krijgen of behouden van werk, studie of ander dagbesteding. 


Behandelteam

Vanaf het begin zijn alle behandelaars die gespecialiseerd zijn in piekerstoornis, betrokken bij uw behandeling. Samen komen zij tot de juiste diagnose en behandelplan. Altijd in overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint krijgt u in een gesprek uitgebreid uitleg en informatie. Over de verschillende mogelijke behandelingen. En over de voor- en nadelen van een behandeling. Het gesprek gaat ook over wat een behandeling voor u betekent en wat u zelf wilt. Dit noemen we 'samen beslissen'.

Samenwerken voor de beste zorg

Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Lees meer over regionale samenwerking in de psychiatrie.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Angst- en Dwangstoornissen bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.