Steun het UMCG Verantwoording

​​​Het UMCG zet de verworven middelen zo efficiënt, effectief en transparant mogelijk in en legt publiekelijk verantwoording af over de inzet van geldstromen, kennis en materialen door projecten en acties te laten zien.

Stichting Steunfonds UMCG ​helpt het UMCG met het verwerven van extra middelen.

Stichting Steunfonds UMCG is net als het UMCG door de belastingdienst als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangewezen. Uw giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen en u bent ervan verzekerd dat uw gift optimaal besteed wordt.​

Voor Stichting Steunfonds UMCG is aanvullend de aanvraag voor CBF erkenning voor goede doelen in voorbereiding. De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis heeft deze erkenning inmiddels. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op​ cbf.nl.

Stichting Steunfonds UMCG legt verantwoording af over de activiteiten Onder deze activiteiten verstaan we middelen met en zonder tegenprestatie. Het jaarverslag vindt u onder de button ‘Stichting Steunfonds UMCG’. Daar vindt u ook de jaarverslagen van de andere stichtingen die alle samenwerken met Stichting Steunfonds UMCG. In de jaarverslagen zijn de resultaten opgenomen en deze laten zien hoe het geld besteed is.