Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid

Het UMCG staat midden in de samenleving. Daar vervullen we een bijzondere en verantwoordelijke rol: het vinden van oplossingen voor ingewikkelde zorg- en gezondheidsvraagstukken.

Dat doen we al sinds 1614, toen in Groningen de tweede geneeskundige faculteit van Nederland werd opgericht. Sinds het academisch ziekenhuis in 1797 het licht zag, zijn ziekenhuis en faculteit onlosmakelijk verbonden. En vormen zorg, onderzoek en onderwijs & opleidingen een drie-eenheid die niet los van elkaar kunnen bestaan. Door de eeuwen heen hebben we samen veel bereikt. We zijn op verschillende terreinen nationaal en internationaal toonaangevend en grensverleggend. Daar zijn we heel trots op.

Onze aangescherpte koers

De recente coronacrisis kwam plotseling maar staat niet op zichzelf. De zorg piept en kraakt al jaren. De druk op de schouders van onze medewerkers is al lange tijd hoog en nieuwe collega's zijn moeilijk te vinden. De financiële kaders zijn strak en staan samenwerking in de keten eerder in de weg dan dat ze helpen We zien de aantallen chronisch zieken stijgen en we weten dat de vraag naar zorg de komende jaren fors blijft groeien. 

Langzaam maar zeker dreigt onze publieke gezondheid en onze manier van zorg verlenen te bezwijken. Dit merken we in de samenleving en tijdens ons dagelijkse werk. Daarom scherpen we onze koers aan. Dat project, waarin we samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid, heet Koers25.

Onze missie en visie

Wij bieden complexe, academische ziekenhuiszorg. Dat doen we iedere dag beter, doordat we voortdurend de grenzen verleggen van diagnostiek en behandelingen. We maken daarbij gebruik van kennis, onderzoek en innovatieve oplossingen. Ook bieden we toekomstgericht onderwijs en opleidingen voor zorgprofessionals. Dat alles doen we samen met anderen. Zo bouwen we met elkaar een gezondheidslandschap dat klaar is voor de toekomst.

Preventie is belangrijk voor zo’n duurzaam gezondheidslandschap. Daarom zetten we steeds sterker in op het voorkomen van ziekte. We willen gezonde jaren toevoegen aan het leven van patiënten, aan het leven van mensen. Dit is een maatschappelijke taak waar we dankbaar voor zijn en die lef van ons vraagt. Dat betekent dat we gelijktijdig werken aan deze uitdagingen:

 • Het verbeteren van de publieke gezondheid in de regio.
 • Het verbeteren van zowel medische als door de patiënt ervaren uitkomsten van onze zorg.
 • Het verbeteren van de tevredenheid van onze zorgprofessionals.
 • Het gelijk houden of verminderen van kosten.

Door vol in te zetten op het verbeteren van de publieke gezondheid en de kwaliteit van leven kunnen we de toenemende vragen uit de samenleving beter beantwoorden. We leveren zorg omdat deze waardevol is voor patiënten, niet omdat het mogelijk is. De zorg leveren we thuis of dichtbij huis als het kan, en verder weg als het moet. Ook gaan we vaker gebruik maken van e-health-oplossingen. Ons onderzoek moet nog meer dan al het geval is aansluiten op deze maatschappelijke uitdagingen. En ons onderwijs- en opleidingsprogramma leidt professionals op voor deze nieuwe toekomst.

 • De coronapandemie heeft ons geleerd dat het UMCG en de regio zich van hun allerbeste kant laten zien als er snel en adequaat gehandeld moet worden. Samen namen we verantwoordelijkheid en speelden we steeds in op nieuwe situaties. Daarbij kwamen essentiële kernwaarden naar voren die we nu als leidraad hebben geadopteerd voor ons handelen: verantwoordelijkheid nemen, samen vooruit en wendbaarheid tonen als het nodig is.

  We zien de mens en nemen verantwoordelijkheid

  • We geven onze patiënten naasten regie over hun zorg. Dat betekent dat zij uiteindelijk zelf bepalen welk pad ze kiezen, wij zorgen ervoor dat ze over alle informatie beschikken om samen met de zorgverlener tot de beste keuze te kunnen komen.
  • We zien de mens bij alles wat we doen. We werken mensgericht en zetten ons in voor een divers en inclusief UMCG.
  • Integriteit en veiligheid vormen de basis van al ons handelen.

  We gaan samen vooruit

  • We vinden antwoorden op gezondheids- en andere vraagstukken door interdisciplinaire samenwerking binnen het UMCG en met anderen, regionaal, landelijk en internationaal.
  • We streven naar vernieuwing en innovatie bij de uitvoering van onze kerntaken.
  • We stemmen onze ideeën over het toekomstig zorglandschap af met onze (regionale partners. We realiseren ons maar al te goed dat we elkaar nodig hebben. Het UMCG is de innovatiemotor en neemt waar nodig het initiatief. Maar we doen het samen: met patiënten, met de inwoners van onze regio en met onze partners.
  • Continue verbetering is ons doel, in alles wat we doen
  • Kennisdeling is een van onze belangrijkste maatschappelijke functies, zowel binnen het UMCG als daarbuiten.

  We zijn wendbaar

  • Wendbaarheid en oplossingsgerichtheid zijn voorwaarden voor ons organisatorisch handelen.Aanpassingsvermogen is een belangrijke eigenschap van iedere UMCG’er en ieder team.
  • We streven naar mentale en fysieke gezondheid van al onze medewerkers, dat zien we als een belangrijke voorwaarde voor wendbaarheid.
 • Drie prioriteiten staan bij ons centraal. Bij alles wat we doen, op iedere plek in de organisatie, houden we onze prioriteiten in het vizier: we werken aan healthy ageing en we doen dat mensgericht, waardegedreven en data-geïnformeerd.

  Healthy ageing

  • Noordoost Nederland wordt een geïntegreerd gezondheidsnetwerk
  • Gezonde leefstijl is een onderdeel van onze patiëntenzorg
  • Leefstijl is een thema in onderwijs en opleidingen
  • Gezondheid en welzijn zijn onderdeel van ons personeelsbeleid

  Onze besluitvorming is transparant en waardegedreven

  • We werken aan een duurzame leefomgeving
  • Waardegedreven zorg krijgt een impuls
  • De individuele ontwikkeling staat voorop

  Data-geïnformeerd werken en digitalisering

  • We gaan data effectief ontsluiten via een geïntegreerd, digitaal platform.
  • We werken data-geïnformeerd in al onze kerntaken en processen.
  • We bereiden onze medewerkers en studenten voor op data-geïnformeerd werken.
 • Via een aantal pijlers en doelen gaan we de komende jaren onze missie en visie concreet maken:

  • Het realiseren van geïntegreerde preventie-, zorg, onderzoek en opleidingsnetwerken.
  • Het continu ontdekken en vernieuwen van diagnostiek en behandelingen.
  • Het realiseren van duurzaam onderwijs en toekomstbestendige opleidingen. Interprofessioneel en gepersonaliseerd.
  • Het UMCG als duurzame en inspirerende werkgever. We werken mensgericht en wendbaar om snel te anticiperen op maatschappelijke vraagstukken.
  • We zijn een wendbare en resultaatverantwoordelijke organisatie. Dat betekent ook dat we financieel gezond zijn.