Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u onze kwaliteit beoordelen?

Waarschijnlijk kunt u onze kwaliteit maar voor een deel beoordelen. U kunt beoordelen of we ons aan gemaakte afspraken houden, op tijd werken, of we ons ziekenhuis goed schoon houden en of we u goed informeren. Maar echte medische kwaliteit - of we volgens protocol werken en of de juiste behandeling is ingezet - is voor een niet-medicus moeilijker te beoordelen. Daarom zijn er in Nederland toezichthoudende instanties die dat voor u doen. De belangrijkste is de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Daarnaast heeft de komst van het internet het makkelijker gemaakt om aan medische (kwaliteits)informatie te komen. Als UMCG hebben wij begrip voor die ontwikkeling en staan we er open voor. We geven u ook graag - daar waar mogelijk - context aan uw gevonden informatie en antwoord op uw vragen.

U bent onze belangrijkste partner

U bent als patiënt een belangrijke partner in het veiliger maken van onze zorg. Daarom vragen we verschillende patiënten regelmatig naar hun ervaringen. Zo horen we wat onze patiënten belangrijk in hun zorg vinden. Dat doen wij in spiegelgesprekken. Lees er meer over.

Praktische tips

U kunt zelf ook een aantal dingen doen om onze zorg doorlopend beter te maken. Hiervoor geven wij u graag een aantal tips.

Probeer goed geïnformeerd en goed voorbereid te zijn. Vraag uw huisarts of andere zorgverleners of uw ziekenhuis of behandelaar goed bekend staat. Vraag informatie op bij een patiëntenvereniging. Vraag aan uw behandelaar naar zijn of haar ervaring, naar mogelijke complicaties, of er gewerkt wordt volgens (landelijke) protocollen. Probeer alert te zijn: loopt iets anders dan u had verwacht, of begrijpt u iets niet: vraag ernaar! Ook kan u uw verzekeraar raadplegen. Zij kunnen u in sommige gevallen ook verder helpen.

De Patiënten Federatie Nederland (PFN) geeft praktische tips over hoe u kunt bijdragen aan de veiligheid van uw behandeling:

  • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand
  • Geef het aan als u iets niet begrijpt
  • Als u geopereerd moet worden, bespreek dan vooraf het verloop van de operatie
  • Schrijf op welke medicijnen u gebruikt
  • Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht
  • Volg de instructies en adviezen goed op

(bron: veiligheidskaart PFN)