Neusamandel verwijderen (adenotomie)

Het operatief verwijderen van een neusamandel wordt ook wel adenotomie genoemd.

Als u binnenkort wordt opgenomen voor deze operatie heeft de KNO-arts u vooraf geïnformeerd over alle aspecten van de behandeling. Als u daarover nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw KNO-arts of een verpleegkundige van de afdeling KNO.