ToF-studie

De ToF-studie staat voor: Three or Five, day of embryo transfer. De studie vergelijkt op welke dag van terugplaatsing van een embryo, dag 3 (klievingsstadium) of dag 5 (blastocuststadium), er sprake is van het hoogste percentage levend geboren kinderen na één IVF- of/ ICSI behandelcyclus.

Wat onderzoeken we?

Embryo’s kunnen op verschillende dagen na de eicelpunctie in de baarmoeder geplaatst worden. Het doel van de ToF-studie is om te onderzoeken of een embryo het beste in de baarmoeder geplaatst kan worden op dag 3 na de eicelpunctie of op dag 5 bij een IVF- of ICSI behandeling.

De huidige standaard bij behandelingen is een verse embryo terugplaatsing op dag 3 en worden embryo’s op dag 5 ingevroren. Een recent overzicht van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat de kans op een zwangerschap mogelijk hoger is na een verse embryo terugplaatsing op dag 5.

In de ToF-studie onderzoeken we of het terugplaatsen van een embryo op dag 5 effectiever zou kunnen zijn. Of hierdoor de kans op een zwangerschap hoger zal zijn, de tijdsduur tot aan zwanger sneller is en of daarmee de belasting voor patiënten afneemt.

Bij eerder onderzoek naar een embryo terugplaatsing op dag 3 of op dag 5 werd er vaak alleen gekeken naar de verse eerste embryo terugplaatsing. De resultaten van een ingevroren embryo behandelingen, werden hierin vaak niet meegenomen. In de ToF-studie bekijken we het verschil in aantal zwangerschappen en aantal geboren kinderen tussen een embryo terugplaatsing op dag 3 en dag 5, inclusief alle ingevroren embryo’s. Dit wordt ook wel het cumulatieve percentage levend geboren kinderen genoemd. 

Bekijk het animatiefilmpje van de ToF-studie op YouTube.

Wie kan meedoen?

Wil je meedoen, of wilt u uw patiënt verwijzen voor dit onderzoek? Er zijn een paar voorwaarden:

Inclusiecriteria

  • Vrouwen in de leeftijd van 18 t/m 42 jaar
  • Paren die een IVF
  • ICSI behandeling krijgen en 4 of meer embryo’s beschikbaar hebben op kweekdag 2
  • Paren die in het UMCG in de 2e of 3e IVF/ICSI behandelcyclus zitten

Aanmelden en meer weten

Wil je meer informatie? Bel of mail het onderzoeksteam.