STEPS-onderzoek: kanker en werk

STEPS-onderzoek. Een onderzoek naar kanker en werk.

Wat onderzoeken we?

Elk jaar krijgen ongeveer 116.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Bijna de helft daarvan is in de werkende leeftijd als ze de diagnose krijgen. Door medische verbeteringen kunnen veel kankerpatiënten na hun behandeling weer aan het werk. Vaak willen ze dat ook. Werk geeft financiële zekerheid, maar ook structuur en betekenis aan het leven.

Het proces van terugkeren naar werk en voor langere tijd aan het werk blijven na kanker is niet makkelijk. Dit komt omdat veel (ex-)kankerpatiënten zich bijvoorbeeld vaak moe voelen, zich niet goed kunnen concentreren, last hebben van geheugenproblemen of depressieve klachten hebben. Er zijn daarom verschillende programma’s die mensen met kanker ondersteunen als ze weer aan het werk gaan. Helaas werken deze programma’s nog niet zo goed.

Het Amsterdam UMC (locatie VUmc) werkt daarom samen met het UMCG en het AVL aan een verbeterd arbeidsparticipatieprogramma, om (ex-)kankerpatiënten te helpen om weer aan het werk te gaan en om langere tijd aan het werk te blijven. Het onderzoek naar dit programma heet STEPS: ‘SusTained Employability of cancer Patients and their partnerS’.

 • U kunt meedoen als:

  • u tussen de 18 en 60 jaar bent
  • er maximaal 2 jaar geleden kanker bij u is vastgesteld. Als u wilt meedoen aan de vragenlijststudie is er maximaal 1,5 jaar geleden kanker bij u vastgesteld
  • u een arbeidscontract heeft en nu met ziekteverlof bent, of in het afgelopen jaar met ziekteverlof was
  • u Nederlands kunt spreken en schrijven.

  Als u mee wilt doen, krijgt u eerst een informatiepakket thuisgestuurd. Als u de informatie heeft gelezen, beslist u of u meedoet of niet.

 • Het onderzoek bestaat uit 2 deelonderzoeken. Dit zijn:

  • de vragenlijststudie
  • de groepsgesprekstudie.

  U kunt aan beide onderzoeken meedoen, maar ook aan 1 van de onderzoeken. Uw persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de resultaten van dit onderzoek. Dit houdt dus in dat u anoniem blijft.

 • De ‘Readiness for Return to Work’-vragenlijst, ook wel RRTW-vragenlijst genoemd, meet hoe klaar iemand is om weer te gaan werken en om langere tijd aan het werk te blijven. Uit de vragenlijst komt een score. Met die score kan iemand ingedeeld worden in 1 van 6 fases. Deze fases willen we gaan gebruiken in ons nieuwe arbeidsparticipatieprogramma.

  Deze vragenlijst bestond al, maar we hebben de lijst vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. U vult eerst de Nederlandse vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 15 minuten. U kunt dit thuis doen, digitaal of op papier. Daarna bellen we u om vragen te stellen over de lijst. Bijvoorbeeld of u de vragen snapt, of u de vragen nuttig vond en of u vindt dat er nog vragen missen. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

 • We hebben een 1e versie van een nieuw arbeidsparticipatieprogramma gemaakt op basis van resultaten van uit eerder wetenschappelijk onderzoek. Daarna hebben experts op het gebied van ‘kanker en werk’, zoals medisch oncologen en bedrijfsartsen, meegedacht over deze eerste versie. Met hun ideeën hebben we een aangepaste versie gemaakt.

  Nu willen we ook weten wat (ex-)kankerpatiënten van het programma vinden. Dat doen we in het groepsgesprek. In de een groep zitten 6-8 mensen. We leggen u eerst uit wat het programma inhoudt. Daarna gaat u in gesprek, onder andere over wat u van het programma vindt, wat volgens u wel en niet werkt en wat er volgens u nodig is om (ex-)kankerpatiënten aan het werk te krijgen en te houden. De groepsgesprekken zijn in Groningen, Amsterdam of Eindhoven. U kunt meedoen in de plaats die het dichtst bij uw woonplaats is.

 • U kunt vanaf eind augustus 2019 meedoen aan de vragenlijststudie en het groepsgesprek. We gaan door met de onderzoeken tot er voldoende mensen meegedaan hebben.

 • Als u meedoet aan de vragenlijststudie, dan krijgt u een VVV-cadeaubon van 25 euro. Als u meedoet aan de groepsgesprekstudie, dan krijgt u dat ook. U krijgt voor de groepsgesprekstudie ook uw reiskosten vergoed, tot maximaal 25 euro.

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Aanmelden en meer weten

Als u mee wilt doen of nog vragen heeft, kunt u hoofdonderzoeker Amber Zegers op werkdagen bellen op het nummer (020) 444 53 29. Als ze niet opneemt, kunt u onderzoeksassistente Marianne de Maaker-Berkhof bellen op het nummer (020) 444 93 40. U kunt ook een e-mail sturen.