Psilocybinestudie​

We onderzoek de effecten van psychedelica bij patiënten vanaf 18 jaar met therapieresistente depressie.

Het onderzoek ‘de effecten van psilocybine bij patiënten vanaf 18 jaar met een therapieresistente depressie’ is afgerond. Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor deze studie. Wij verwachten dat de vervolgstudie ongeveer in de zomer van 2024 van start zal gaan. Als u aan deze nieuwe studie mee wilt doen, kunt u een mail sturen aan [email protected].

 • Het psychedelicum psilocybine is de werkzame stof in sommige paddenstoelen en truffels. In deze nieuwe studie onderzoeken wij de effectiviteit, veiligheid en de optimale dosering bij mensen met een depressie, bij wie in de huidige depressieve periode minimaal twee antidepressiva niet of weinig hebben gewerkt. De studie vindt plaats op verschillende locaties in Europa, waaronder het UMC Groningen (Universitair Centrum Psychiatrie), het UMC Utrecht en het LUMC.

  We raden patiënten ten zeerste af om in de thuissituatie psilocybine als therapeutisch middel te gebruiken.

  Belang studie

  Binnen het Universitair Centrum Psychiatrie doen we onderzoek naar de effecten van psychedelica bij patiënten vanaf 18 jaar met therapieresistente depressie. Hardnekkige, therapieresistente depressie is een groot probleem voor patiënten en daarom is het belangrijk om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Een depressie is therapieresistent als eerdere behandelingen, bijvoorbeeld met medicijnen, niet of weinig hebben geholpen.

  Afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken verschenen, waaruit blijkt dat psychedelica een goed effect hebben op depressieve klachten. Psychedelica zijn middelen die je bewustzijn en waarneming tijdelijk veranderen, waardoor je dingen tijdelijk anders kunt zien, voelen of horen. Voordat we weten of psychedelica werkzaam zijn bij mensen met een depressie is het van groot belang om goed onderzoek te doen naar de werkzaamheid van psychedelica.

 • Dit onderzoek wordt gedaan bij mensen vanaf 18 jaar die een hardnekkige, therapieresistente depressieve stoornis hebben. Deelname aan het onderzoek is mogelijk wanneer:

  • U voor de huidige depressieve periode minstens twee verschillende medicijnen voor depressie (antidepressiva) geprobeerd heeft, waarbij er weinig of geen effect was, of het antidepressivum onvoldoende werd verdragen.
  • Bij u geen sprake is geweest van een psychiatrische stoornis die gepaard gaat met psychose, zoals schizofrenie of bipolaire stoornis.
  • Er geen sprake is van een borderline persoonlijkheidsstoornis.
  • Er in het afgelopen jaar geen sprake is geweest van verslavingsproblematiek.
  • U geen ernstige medische aandoening heeft.
  • U niet zwanger bent en/of borstvoeding geeft.

  Er zijn nog een aantal situaties waarin u niet deel kunt nemen. Een onderzoeker van de studie kan u hier meer over vertellen.

 • Deelnemers krijgen een intake bij een psychiater. Dan volgt een screening middels vragenlijsten, bloedafname, urinecontrole op drugs en zwangerschap en een hartfilmpje.

  De dosis psilocybine die u krijgt is 25 mg, 10 mg of 1 mg. Deelnemers worden door loting over deze drie groepen verdeeld. Deelnemers krijgen eenmalig psilocybine toegediend onder begeleiding van speciaal getrainde professionals tijdens een studiebezoek in het ziekenhuis. Tijdens de sessie luistert de deelnemer naar muziek en wordt aangemoedigd om het effect van de psilocybine te ervaren. Deze eenmalige sessie duurt 6 tot 8 uur.

  Voorafgaand aan de psilocybinesessie bouwt de deelnemer zijn of haar medicijnen tegen depressie (antidepressiva) volledig af. Dit gebeurt in overleg en onder begeleiding van een arts . Dit is nodig omdat antidepressiva mogelijk een wisselwerking met psilocybine kunnen hebben. In de weken na de psilocybinesessie volgen een aantal afspraken met de begeleider om over de psilocybine-ervaring te praten.

  Tot minimaal 3 weken na de psilocybinesessie gebruikt de deelnemer geen medicijnen tegen depressie, voor zover mogelijk. Zo kunnen wij het volledige effect van psilocybine meten. Na deze periode kan de deelnemer, zo nodig, het antidepressivum weer opbouwen.

  Alle metingen van de studie vinden binnen circa 18 weken plaats. Afhankelijk van de duur van afbouw van antidepressiva moet de deelnemer in totaal gemiddeld 10 keer naar het ziekenhuis komen.

 • De studie wordt gefinancierd door Compass Pathways.

  • Robert Schoevers (hoofdonderzoeker)
  • Jeanine Kamphuis (psychiater)
  • Stephan Tap (onderzoek coördinator)

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze studie? Dan kunt u een mail sturen gericht aan Stephan Tap.