Vergroot kickboksen of sociaal contact de weerbaarheid van mensen met psychotische klachten?

Beatvic onderzoek. Een onderzoek naar het effect van kickboksen en sociale contacten op de weerbaarheid van mensen met psychotische klachten.

Wat onderzoeken we?

Mensen met psychotische klachten lopen een hoger risico slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Dit slachtofferschap kan grote impact hebben op het leven van deze mensen en hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen. De afdeling klinische psychologie van de RUG, GGZ Drenthe en het UMCG starten daarom in het UMCG, een onderzoek waarbij wordt gekeken naar het effect van kickboksen en van sociale contacten op de weerbaarheid van mensen met psychotische klachten. Het doel is te onderzoeken of zij hierdoor sterker in hun schoenen staan en beter met dreigende situaties om kunnen gaan, zodat er minder kans is op slachtofferschap.

Wie kan meedoen?

Aan het onderzoek kunnen 120 deelnemers met een diagnose in het psychose spectrum van 18 jaar of ouder meedoen. Deelnemers krijgen eerst een voormeting die bestaat uit een aantal vragenlijsten. Vervolgens worden deelnemers toegewezen aan een kickboks-groep of een befriending-groep. Na deze periode vindt er een nameting plaats die bestaat uit dezelfde vragenlijsten als de voormeting. Uiteindelijk worden de deelnemers door middel van drie kortere follow-up metingen gevolgd.

Daarnaast kunnen deelnemers er voor kiezen om deel te nemen aan een bijbehorende fMRI-substudie. Deze bestaat uit een voor- en nameting waarbij hersenprocessen tijdens twee sociale taken en in rust worden bekeken.

Aan dit onderzoek werken verschillende GGZ-instellingen in Noord- en Midden-Nederlandmee waaronder UCP, GGZ Drenthe, GGZ Friesland,Dimence, Lentis, GGZ Centraal en Arkin. Mensen kunnen alleen deelnemen aan het onderzoek wanneer zij aangesloten zijn bij één van deze instellingen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Om de kans op slachtofferschap te verkleinen is een onderzoek opgezet waarbij wordt gekeken naar het effect van kickboksen en van sociale activatie op weerbaarheid en slachtofferschap. De ene helft van de deelnemers wordt in een kickboks-groep geplaatst en de andere helft van de deelnemers in een befriending-groep. De deelnemers in de kickboks-groep leren stap voor stap de basistechnieken van kickboksen; een psychomotorisch therapeut en een ervaringsdeskundige leiden deze groep. In de befriending-groep staat sociaal contact centraal. Direct na afloop wordt gekeken of deelnemers meer zelfvertrouwen hebben en beter om kunnen gaan met dreigende situaties. Op langere termijn gaan de onderzoekers na of deelnemers daadwerkelijk minder vaak slachtoffer zijn van geweld. Daarnaast kijken zij naar het effect van de training op hersenniveau. De eerste resultaten van het onderzoek zijn te verwachten in 2018.

Contact

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de coördinerende onderzoekers van Beatvic onderzoek, Bertine de Vries en Elise van der Stouwe