Ketaminestudie

Ongeveer dertig procent van de mensen met een depressie is “therapieresistent”. Dit betekent dat reguliere behandeling onvoldoende effect heeft op de stemming. Eerdere onderzoeken tonen aan dat het medicijn ketamine bij deze mensen de stemmingsklachten kan verminderen

Over het onderzoek

In deze onderzoeken werd ketamine per infuus toegediend. Liever zouden we ketamine oraal (via de mond) toedienen, omdat dat minder nadelen heeft. We weten echter niet zeker of ketamine dan ook nog helpt tegen de stemmingsklachten. Dit onderzoek moet duidelijk maken of het zin heeft ketamine te slikken als aanvulling op een lopende depressiebehandeling.

Beluister op BNR een interview met Robert Schoevers over de studie (vanaf 1:16:35)
UCP in tv-programma ‘Dokters van morgen’ over de ketaminestudie

Wat onderzoeken we?

Ketamine is een medicijn dat de prikkeloverdracht blokkeert van bepaalde zenuwcellen in de hersenen. Deze cellen zijn mogelijk betrokken bij het antidepressieve effect van ketamine. Ketamine wordt al gebruikt als medicijn voor het verlichten van chronische pijn, en in een hogere dosering als narcosemiddel bij operaties. Soms wordt ketamine daarnaast in hogere doseringen misbruikt als recreatieve drug.

Wie kan meedoen?

We zoeken mensen van 18 tot 80 jaar, die een therapieresistente depressieve stoornis hebben. Deelname aan het onderzoek is niet mogelijk wanneer: 

  • U op dit moment geen antidepressivum gebruikt; 
  • U gedurende uw leven minder dan drie verschillende soorten antidepressiva heeft gebruikt; 
  • U de Nederlandse taal niet goed beheerst;
  • Bij u sprake is of is geweest van een bipolaire stoornis, psychotische stoornis of verslaving aan middelen;
  • Er in de afgelopen maand verandering heeft plaatsgevonden in uw depressiebehandeling; 
  • Er binnenkort verandering zal plaatsvinden in uw depressiebehandeling; 
  • U zwanger bent of borstvoeding geeft.

Er zijn nog een aantal situaties waarin u niet deel kunt nemen. Tijdens de screening onderzoeken we of u mee kunt doen aan het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Er doen 128 mensen met een therapieresistente depressie mee aan het onderzoek. De ene helft krijgt ketamine, de andere helft een placebo. Een placebo is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Op basis van loting wordt bepaald wie ketamine krijgt en wie een placebo. We kunnen u na afloop van de studie laten weten wat u heeft gekregen; wij verwachten dat dit in 2020 zal zijn.

We vragen u gedurende de behandelperiode om driemaal daags de medicijnen in te nemen. Deze medicijnen zijn geen vervanging voor de behandeling die u al krijgt, maar een aanvulling. Het is dan ook belangrijk dat uw behandeling tijdens het onderzoek verder niet verandert.

De duur van de behandeling is zes weken. In principe wordt u tijdens de eerste week opgenomen. In deze week bouwen we de medicijnen op. Deze korte opname is nodig om u goed te kunnen begeleiden. Ook kunnen we zo in de gaten houden hoe het met u gaat, en kunt u gemakkelijk met eventuele vragen bij ons terecht.
In de tweede, vierde en zesde week nodigen we u uit voor een poliklinisch bezoek. Tijdens deze bezoeken nemen we vragenlijsten af. Ook zal af en toe wat bloed worden afgenomen en urine worden verzameld.

Nadat de behandelfase is afgerond, bezoekt u gedurende vier weken nog driemaal de polikliniek om te bespreken hoe het met u gaat. Dit noemen we een “follow-up”.

Als u wilt, kan een onderzoeker u vertellen wat er precies tijdens elk bezoek zal gebeuren.

Er is een mogelijkheid dat u tijdens het onderzoek niet herstelt van uw depressie. Of dat u terugvalt tijdens de follow-up, nadat u was hersteld tijdens de behandelfase van het onderzoek. In dat geval kijken we samen met u en uw eigen behandelaar of het mogelijk is om ketamine te (her)starten. Dat is dan niet langer in het kader van dit onderzoek.

Vergoeding

U krijgt geen vergoeding voor uw deelname aan het onderzoek. Wel vergoeden we uw gemaakte reiskosten.

Samenwerking

De studie is een samenwerking met Amsterdam UMC en Pro Persona en wordt mogelijk gemaakt door ZonMw

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sanne Smith-Apeldoorn of Jolien Veraart (arts-onderzoekers)