Ketaminestudie

Het onderzoek “Orale esketamine bij patiënten met een therapieresistente depressie” is inmiddels afgerond. Wij verwachten onze eerste resultaten in 2021 te kunnen publiceren.

Mocht u interesse hebben in een behandeling met ketamine in verband met uw hardnekkige depressieve klachten, dan willen we u graag wijzen op de volgende mogelijkheden:

  • Patiënten met een hardnekkige depressie die het gehele depressiebehandelprotocol hebben doorlopen, komen soms in aanmerking voor “off label behandeling” met ketamine. Off label behandeling betekent dat u behandeld wordt met een regulier en goedgekeurd medicijn (ketamine in dit geval), dat gebruikt wordt voor een andere indicatie dan waarvoor het goedgekeurd is (in dit geval wordt de ketamine gebruikt bij depressie, terwijl het is goedgekeurd als medicijn bij operaties). Als u en uw behandelaar denken dat u hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, dan kunt u zich hiervoor vrijblijvend laten aanmelden via de reguliere aanmeldroute van het UCP. Voor meer informatie over de off label behandeling kunt u een e-mail sturen naar ketaminestudie@umcg.nl.
  • Wij verwachten medio 2021 te starten met een nieuw onderzoek naar ketamine. Hierin wordt ketamine vergeleken met elektroshock therapie (ECT). Mocht u vragen hebben over of interesse hebben in deelname aan dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar ketaminestudie@umcg.nl.

Er loopt in het UMCG ook een onderzoek naar psilocybine bij patiënten met een hardnekkige depressie. In dit onderzoek krijgen deelnemers eenmalig een dosering psilocybine. Daarbij worden ze begeleid door 2 therapeuten. Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar psilostudie@umcg.nl.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sanne Smith-Apeldoorn of Jolien Veraart (arts-onderzoekers)