HOPES Studie

​​Mensen die overgaan tot een poging tot zelfdoding doen dit mogelijk omdat ze anders omgaan met emoties dan mensen die niet nadenken over zelfdoding. Om dit te begrijpen willen wij meer te weten komen over de onderliggende biologische mechanismen.

Wat onderzoeken we?

Wij denken dat een aantal processen een rol spelen bij gedachten over zelfdoding. In de HOPES studie zijn wij geïnteresseerd in het verwerken (reguleren) van emoties, positieve toekomstige gebeurtenissen voor te kunnen stellen en het herkennen van emoties bij anderen. Wij willen nagaan wat er in de hersenen gebeurt tijdens deze processen bij mensen die kort geleden een poging tot zelfdoding hebben gedaan.

Wij willen drie verschillende groepen mensen onderzoeken en vergelijken:

  • mensen die kort geleden (niet langer dan zes maanden voor het éérste bezoek) een poging tot zelfdoding hebben gedaan,
  • mensen met een ernstige depressie die nooit een poging tot zelfdoding hebben gedaan (gedachtes aan zelfdoding zijn toegestaan),
  • mensen zonder psychische klachten.

Het onderzoek bestaat uit interviews, vragenlijsten en een MRI-scan. Voor uw deelname krijgt u een vergoeding van 25 euro (per meting).

De deelnemers met een recente poging tot zelfdoding vragen we na een jaar nog een keer te komen zodat we de​ metingen kunnen herhalen.