Borstkanker - IRMA studie

BOOG 2009-01 IRMA-studie: een gerandomiseerd fase 3 studie die bij borstsparende behandeling van borstkanker een versnelde gedeeltelijke borstbestraling vergelijkt met de standaard bestraling van de gehele borst bij patiënten met een laag risico op een lokaal recidief.

Wat onderzoeken we?

Geeft bestraling van slechts een deel van de borst in 1 week (10 bestralingen in 5 dagen) even goede resultaten als de standaard bestraling van de hele borst (16 bestralingen in 3 weken).

Over het onderzoek

Bestraling van de gehele borst na chirurgische verwijdering van de tumor vermindert de kans op terugkeer van de ziekte in de borst (recidief) en maakt standaard onderdeel uit van de borstsparende behandeling bij borstkanker.

Op basis van voorlopige resultaten lijkt een kleiner bestralingsgebied op de plek waar de tumor zich bevond mogelijk voldoende te zijn. Het betreft hierbij patiënten met borstkanker met een laag risico op het krijgen van een lokaal recidief. Er werden nog slechts kleine groepen onderzocht gedurende een beperkt aantal jaren van nacontroles.

Indien een kleiner gebied wordt bestraald kan dit ook in een kortere tijd worden gegeven.

Wat houdt deelname voor de patiënt in?

Zie de patiënteninformatie onderaan de pagina voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten

3302 waarvan 380 in Nederland

Meer weten?

Wilt u meer informatie, stuur een mail aan D.M Busz, radiotherapeut-oncoloog.