Acutelines

De data- en biobank Acutelines is opgezet om acute aandoeningen beter te kunnen voorkomen, herkennen, behandelen en inzicht te krijgen in de gevolgen hiervan, net als de factoren die deze gevolgen voorspellen.

Om aan deze doelen te kunnen voldoen, worden gegevens over gezondheid en lichaamsmateriaal (bloed, urine, ontlasting) van patiënten die de spoedeisende hulp van het UMCG bezoeken verzameld. We vervolgen de ontwikkeling van de acute aandoening tijdens de ziekenhuisopname, alsook de gezondheidstoestand op lange termijn na ontslag uit het ziekenhuis. De beschikbaarheid van deze gegevens in combinatie met dit lichaamsmateriaal is uitermate waardevol voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acute geneeskunde. De verzamelde informatie en lichaamsmaterialen worden beschikbaar gesteld aan onderzoekers.

Bekijk meer informatie over Acutelines.​

Meer weten?

Bel voor meer informatie over dit onderzoek naar het onderzoekteam en vraag naar Acutelines (68943). U kunt ook een mail sturen.