COVID-19 vaccinatie studie (ACT-studie)

UPDATE: We hebben inmiddels genoeg vrijwilligers gevonden die mee willen doen aan deze studie. Houd de UMCG-website in de gaten voor het meedoen aan een mogelijke vervolgstudie.

Wat onderzoeken we?

Fase I en II onderzoek met het COVID-19 kandidaat-vaccin van Akston Biosciences, AKS-452.

Het doel van de ACT- studie is het onderzoeken van de veiligheid, verdraagbaarheid en reactie van het immuunsysteem op het kandidaat-vaccin.

Welk geneesmiddel?

Het kandidaat-vaccin is een ‘recombinant subunit vaccin’. In dit type vaccin wordt geen gebruik gemaakt van het eigenlijke COVID-19 virus, verzwakt of levend. Het vaccin is opgebouwd uit een gedeelte van het COVID-19 virus, het spike eiwit. Dit eiwit is gefuseerd met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam (immunoglobine G). Daarnaast zit het vaccin in een vloeistof of adjuvant (Montanide) die de afweerreactie versterkt. 

Het menselijk lichaam zal het spike eiwit herkennen als horende bij het COVID-19 virus en een afweermechanisme op gang brengen. Hierbij worden antistoffen en T-cellen geproduceerd. Met deze techniek wordt een natuurlijke reactie tegen de virusinfectie geïmiteerd en wordt het eigen afweersysteem geactiveerd.

Het voordeel van dit type vaccin is dat het geen genetisch materiaal van het virus bevat en het dus onmogelijk is dat er vermeerdering van het virus in het lichaam plaatsvindt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Doet u mee met het onderzoek? Dan is het goed om te weten dat meedoen ongeveer 6 maanden duurt. In die periode komt u een paar keer naar het UMCG. We doen dan een lichamelijk onderzoek, nemen bloed bij u af en geven u het vaccin. 

U krijgt het kandidaat-vaccin in 1 of 2 doses. Als u een tweede dosis krijgt, dan is dit 28 dagen na de eerste dosis.

Inschrijving gesloten

Per 23 maart 2021 is de inschrijving gesloten. We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen.

Vergoeding

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u 500 euro.

Meedoen?

Heeft u zich aangemeld? We bellen of mailen u na uw aanmelding. U krijgt dan extra informatie en bekijken of u mee kunt doen. U kunt dan ook zelf vragen stellen als u die heeft. Hierna hoort u of u mee kunt doen of niet.