Mastocytose: over de ziekte

Mastocytose is een zeldzame ziekte van het bloed. Bij mastocytose nemen abnormale mestcellen (mastocyten) ongecontroleerd in aantal toe.

Mastocytose wordt ook wel mestcelziekte genoemd. De ziekte wordt ingedeeld in 2 groepen:

  • mastocytose in alleen de huid
  • systemische mastocytose, deze vorm komt voor in het beenmerg en vaak ook op andere plaatsen in het lichaam, zoals de darmen, de lever en de milt.

Oorzaak

De oorzaak van mastocytose is onbekend. Bij mastocytose is een fout opgetreden in de mestcellen. De mestcel scheidt spontaan en ongecontroleerd stoffen uit of gaat zich spontaan en ongecontroleerd vermenigvuldigen. Dit kan ziekteverschijnselen veroorzaken.

Klachten

De ziekte treedt meestal op in de huid en in het beenmerg. De ziekteverschijnselen verschillen per patiënt. Als u mastocytose heeft, kunnen de volgende symptomen optreden:

  • aanvallen van rood worden met gevoelens van onwel zijn
  • diarree
  • heftige reacties op geneesmiddelen of insectensteken
  • botontkalking, waarvan de oorzaak niet duidelijk is

Behandeling

Er is geen behandeling die deze ziekte geneest. De behandeling is vooral gericht op het kalmeren van de mestcellen en het wegvangen van de stoffen die zijn vrijgekomen. Uw internist of hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.