Loopanalyse

Het Centrum voor Revalidatie heeft veel ervaring en de modernste apparatuur om het lopen te analyseren. Met de analyse krijgt de arts beter inzicht in de klachten van de patiënt zodat hij een behandeling op maat voor kan stellen.

De loopanalyse wordt ook wel gangbeeldanalyse genoemd. De analyse wordt gedaan in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, het Motion Lab. De patiënt loopt een aantal keren heen en weer over een traject van 8 meter. Camera's leggen de bewegingen vanuit verschillende hoeken vast. De computer registreert de krachten op de voeten, de spieractiviteit en de bewegingen van heup, knie en enkel.

Op basis van de analyse krijgt u advies voor bijvoorbeeld een orthese of een fysiotherapeutische behandeling. Op locatie Beatrixoord kan de patiënt daarna is een virtuele omgeving het lopen in het dagelijks leven veilig oefenen.

De revalidatiearts bekijkt of een loopanalyse nodig is.

Gerelateerde informatie

Brochure 'Gangbeeldanalyse' (pdf | 148kB)