IVF en ICSI in de gemodificeerde natuurlijke cyclus

​​​De medewerkers van de afdeling Voortplantingsgeneeskunde zien dat de IVF/ICSI-behandelingen voor met name de vrouw fysiek en emotioneel zware behandelingen zijn. Het UMCG biedt daarom IVF of ICSI in de gemodificeerde natuurlijke cyclus (MNC) aan.

Deze behandeling is minder belastend en wordt in Nederland alleen aangeboden in het UMCG.

De MNC- behandeling is niet alleen patiëntvriendelijk, maar voorkomt ook meerlingen omdat er altijd maar één embryo in de baarmoeder wordt geplaatst.

Voor wie geschikt

MNC-behandeling wordt alleen aangeboden aan paren bij wie de man een sterk verminderde zaadkwaliteit heeft, en de vrouw onder de 35 jaar is en een regelmatige maandelijkse menstruatiecyclus heeft. Bij deze paren is MNC-behandeling een goed alternatief voor IVF/ICSI- behandeling met gecontroleerde ovariële hyperstimulatie (COH).

De behandeling

In een MNC-behandeling krijgt u geen hormoonstimulatie om meer eicellen te laten rijpen, zoals gebruikelijk is bij een COH-behandeling. Wel wordt het eiblaasje (follikel) dat iedere maand groeit, gedurende twee tot drie dagen hormonaal ondersteund. Als deze ene follikel rijp is wordt die aangeprikt om de eicel te verkrijgen. Eén follikel bevat doorgaans één eicel​, waaruit één embryo kan ontstaan die een eenling zwangerschap tot stand kan brengen.

Kans op zwangerschap

Sinds 10 jaar biedt het UMCG MNC-behandelingen aan. De eerste IVF- behandeling met COH wordt vervangen door zes MNC-behandelingen. Na zes MNC-behandelingen krijgt ruim 30% van de paren een kind. 

Wanneer zwangerschap uitblijft na zes MNC-behandelingen kunnen nog twee COH-behandelingen volgen. Daarmee wordt iets meer dan 50% van de patiënten zwanger. Dit is vergelijkbaar met de zwangerschapskans na drie COH-behandelingen in andere IVF-centra in Nederland.

De kans op een zwangerschap in één MNC-behandeling is kleiner dan met één COH-behandeling (10% respectievelijk 20%). Dit komt doordat bij MNC-behandelingen niet altijd een eicel gevonden wordt bij de follikelpun​ctie, en deze eicel niet altijd bevrucht raakt en uitgroeit tot een embryo dat in de baarmoeder kan worden geplaatst.

MNC-behandelingen zijn lichamelijk minder belastend voor de vrouw dan COH-behandelingen, en kunnen daarom in opeenvolgende menstruele cycli uitgevoerd worden. Meer dan zes MNC-behandelingen worden niet gedaan. Vrouwen die na zes MNC-behandelingen niet zwanger zijn geworden komen daarna in aanmerking voor nog twee COH-behandelingen.

Brochure 'IVF-behandeling' (pdf | 280kB)

Extra informatie

Afdeling Voortplantingsgeneeskunde

Polikliniek