Inseminatie

​Er zijn verschillende vormen van inseminatie, zelfinseminatie (IUI) en kunstmatige inseminatie met donorzaad (IUI-D).

Zelfinseminatie

Soms is het technisch niet mogelijk om gemeenschap te hebben, bijvoorbeeld bij erectiestoornissen of vaginisme. Dan is het mogelijk om zelfinseminatie te doen: met een spuitje het zaad hoog in de schede inbrengen. Vaak is het na uitleg mogelijk dit zelf (samen) thuis te doen. De behandelaar informeert u over de mogelijkheden. De kans op een zwangerschap na zelfinseminatie is ongeveer 20%.

Kunstmatige inseminatie met donorzaad

Een andere behandelvorm is kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Deze behandeling is geschikt voor:

  • heteroparen van wie de man geen zaadcellen produceert

  • lesbische paren

  • alleenstaande vrouwen

Bij deze behandeling wordt het donorzaad met een katheter (een dun, flexibel slangetje) in de baarmoeder gebracht. Deze behandeling gebeurt zonder hormonale stimulatie van de eierstokken.

De kans op een zwangerschap per cyclus is 10 tot 15%. Als er na drie behandelingen geen zwangerschap is ontstaan, dan wordt er een baarmoederfoto gemaakt. Zijn er geen afwijkingen , dan worden er nog zes behandelingen met donorzaad (IUI-D) uitgevoerd waarbij de eierstokken wel mild met hormonen worden gestimuleerd.

Het is gebruikelijk om maximaal negen KID-behandelingen uit te voeren. Als u dat wilt, kan het behandeltraject worden vervolgd met een ICSI-behandeling met donorzaad. Omdat er voor ICSI-behandeling minder zaad nodig is dan voor een IVF-behandeling, wordt er bij donorzaad altijd gekozen voor een ICSI-behandeling.

KID -behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner worden per 1 april 2020 vergoed vanuit de ‘Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen’. Het maakt niet uit of u hierbij gebruik maakt van donorzaad uit een spermabank of van het zaad van een bekende donor. U ontvangt hierover van de afdeling meer informatie als dit voor u  geldt.  

Intra-uteriene inseminatie

Bij onverklaarde verminderde vruchtbaarheid of geringe zaadafwijkingen is intra-uteriene inseminatie (IUI) mogelijk. Dit kan in de eigen cyclus of in een cyclus waarbij de eierstokken met hormonen mild gestimuleerd worden, zodat er een of twee eiblaasjes ontstaan. Kort voor de eisprong wordt een inseminatie uitgevoerd waarbij zaadcellen met een katheter (een dun, flexibel slangetje) in de baarmoeder worden gebracht. In de meeste gevallen is deze behandeling pijnloos.

IUI wordt meestal maximaal zes maal uitgevoerd. De zwangerschapskans is gemiddeld 10 tot 15% per cyclus. Er is op dit moment geen wachtlijst. Na 6 behandelingen is de zwangerschapskans ongeveer 40%.

​​​​Resultaten behandelingen via IUI in 2018

Behalve het geven van goede zorg, zijn ook resultaten van behandelingen via IUI belangrijk voor elke patiënt en kliniek. Daarnaast zijn ook gezonde eenlingzwangerschappen en tevreden patiënten erg belangrijk.

In 2018 vonden in totaal 369 IUI behandelingen (IUI/COH en IUI/NC) plaats. Hieruit zijn 35 zwangerschappen (9,5%) ontstaan die geleid hebben tot 29 doorgaande zwangerschappen (8%).

Uit de in totaal 128 IUI-D inseminatiebehandelingen (IUI-D/COH en IUI-D/NC) ontstonden  17 zwangerschappen (13,3% ), waarvan 13 leidden tot een doorgaande zwangerschap (10%). 
 

​IUI/COH​ ​ ​IUI/NC ​ ​IUI-D/COH ​ ​​IUI-D/NC ​
​Aantal ​% ​Aantal ​% ​Aantal ​% ​Aantal ​%
​Aantal gestarte cycli ​279 100 ​146 100 ​43 100 ​98 100
Aantal inseminaties ​246 ​88 ​123 84 ​40 ​93 ​88 ​90
Aantal zwangerschappen ​22 ​8 ​13 ​9 ​5 ​12 ​12 ​12
Aantal doorgaande zwangerschappen ​18 ​6.5 ​11 ​7.5 ​5 ​12 ​8 ​8
​Eenlingen ​18 100 ​10 100 ​5 100 ​8 100

 

Uitleg:

  • IUI/COH: inseminatiebehandelingen met milde stimulatie van de eierstokken vanwege uitblijven van zwangerschap zonder duidelijke oorzaak

  • IUI/NC: inseminatiebehandelingen in de natuurlijke cyclus vanwege cervix- of mannelijke factor (verminderde zaadkwaliteit)

  • IUI-D/COH: inseminatie behandelingen met donorzaad en milde stimulatie van de eierstokken

  • IUI-D/NC: inseminatiebehandelingen met donorzaad in de natuurlijke cyclus

  • Aantal inseminaties: aantal daadwerkelijk uitgevoerde inseminaties

  • Aantal zwangerschappen: positieve zwangerschapstest in urine en/of bloed na een inseminatiebehandeling

  • Aantal doorgaande zwangerschappen: echoscopisch zichtbare zwangerschappen, > 12 weken na de inseminatiebehandeling

​​Verschil IUI en IUI-D

Er is een verschil gemaakt tussen IUI-behandelingen en IUI behandelingen met donorzaad (IUI-D), omdat er bij patiënten die IUI-D behandelingen ondergaan vaak geen sprake is van verminderde vruchtbaarheid. Dit is wel het geval voor patiënten waarbij de zwangerschap uitblijft zonder duidelijke oorzaak of bij een verminderde zaadkwaliteit. De kans op een zwangerschap hangt af van onder andere de leeftijd van de vrouw en de periode dat de kinderwens al bestaat. Deze factoren kunnen per jaar en per centra verschillen. Als een centrum bijvoorbeeld veel behandelingen doet bij vooral oudere vrouwen, kan de kans op zwangerschap van dat centrum lager zijn.

​Toeval

​Het percentage kan van jaar tot jaar verschillen door toeval. 

Bekijk ook de resultaten van behandelingen via IUI in 2017.

Gerelateerde informatie