Inseminatie

​Er zijn verschillende vormen van inseminatie, zelfinseminatie (IUI) en kunstmatige inseminatie met donorzaad (IUI-D).

Zelfinseminatie

Soms is het technisch niet mogelijk om gemeenschap te hebben, bijvoorbeeld bij erectiestoornissen of vaginisme. Dan is het mogelijk om zelfinseminatie te doen: met een spuitje het zaad hoog in de schede inbrengen. Vaak is het na uitleg mogelijk dit zelf (samen) thuis te doen. De behandelaar informeert u over de mogelijkheden. De kans op een zwangerschap na zelfinseminatie is ongeveer 20%.

Kunstmatige inseminatie met donorzaad

Een andere behandelvorm is kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Deze behandeling is geschikt voor:

  • heteroparen van wie de man geen zaadcellen produceert
  • lesbische paren
  • alleenstaande vrouwen

Bij deze behandeling wordt het donorzaad met een katheter (een dun, flexibel slangetje) in de baarmoeder gebracht. Deze behandeling gebeurt zonder hormonale stimulatie van de eierstokken.

De kans op een zwangerschap per cyclus is 10 tot 15%. Als er na drie behandelingen geen zwangerschap is ontstaan, dan wordt er een baarmoederfoto gemaakt. Zijn er geen afwijkingen , dan worden er nog zes behandelingen met donorzaad (IUI-D) uitgevoerd waarbij de eierstokken wel mild met hormonen worden gestimuleerd.

Het is gebruikelijk om maximaal negen KID-behandelingen uit te voeren. Als u dat wilt, kan het behandeltraject worden vervolgd met een ICSI-behandeling met donorzaad. Omdat er voor ICSI-behandeling minder zaad nodig is dan voor een IVF-behandeling, wordt er bij donorzaad altijd gekozen voor een ICSI-behandeling.

KID-behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner worden per 1 april 2020 vergoed vanuit de ‘Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen’. Het maakt niet uit of u hierbij gebruik maakt van donorzaad uit een spermabank of van het zaad van een bekende donor. U ontvangt hierover van de afdeling meer informatie als dit voor u geldt.

Intra-uteriene inseminatie

Bij onverklaarde verminderde vruchtbaarheid of geringe zaadafwijkingen is intra-uteriene inseminatie (IUI) mogelijk. Dit kan in de eigen cyclus of in een cyclus waarbij de eierstokken met hormonen mild gestimuleerd worden, zodat er 1 of 2 eiblaasjes ontstaan.

Verschil IUI en IUI-D

Er is een verschil gemaakt tussen IUI-behandelingen en IUI behandelingen met donorzaad (IUI-D), omdat er bij patiënten die IUI-D behandelingen ondergaan vaak geen sprake is van verminderde vruchtbaarheid. Dit is wel het geval voor patiënten waarbij de zwangerschap uitblijft zonder duidelijke oorzaak of bij een verminderde zaadkwaliteit. De kans op een zwangerschap hangt af van onder andere de leeftijd van de vrouw en de periode dat de kinderwens al bestaat. Deze factoren kunnen per jaar en per centra verschillen. Als een centrum bijvoorbeeld veel behandelingen doet bij vooral oudere vrouwen, kan de kans op zwangerschap van dat centrum lager zijn.