Heart-ROCQ: revalideren voor en na een hartoperatie

Het doel van dit onderzoek is om te kijken welk revalidatieprogramma beter werkt. Op deze manier werken we aan het best mogelijke hartrevalidatieprogramma.

Wat onderzoeken we?

Met de Heart-ROCQ studie vergelijken we het programma ‘revalideren voor en na de hartoperatie’ met de standaard hartrevalidatie. We onderzoeken of er door dit nieuwe revalidatieprogramma minder complicaties na de operatie voorkomen, minder her-operaties uitgevoerd worden en of het programma leidt tot een betere conditie en kwaliteit van leven.

Als u meedoet aan dit onderzoek, begint u al voor de operatie met revalideren. En binnen een week na de operatie gaat u daarmee verder. Normaal begint de hartrevalidatie pas 4 tot 6 weken na de operatie.

We willen met het nieuwe revalidatieprogramma onderzoeken of iemand:

  • beter is voorbereid op de operatie
  • met minder angst en onzekerheid de operatie in gaat
  • minder kans heeft op complicaties na de operatie
  • sneller herstelt na de operatie
  • een gezonde(re) levensstijl aanleert en dit (beter) kan volhouden
  • beter functioneert en een betere kwaliteit van leven ervaart

Het is niet zeker dat u zelf voordeel heeft van deelname aan het onderzoek.

Wie kan meedoen?

Als u bij het UMCG een hartoperatie krijgt, kunnen we u vragen om aan dit onderzoek mee te doen. In overleg met de cardioloog bekijkt u of u aan dit programma kunt meedoen. Krijgt u binnenkort een hartoperatie en wilt u weten of u aan het onderzoek mee kunt doen? Vraag uw cardioloog om meer informatie.

Als u meedoet aan het onderzoek, betekent dit niet automatisch dat u het nieuwe revalidatieprogramma volgt. We loten aan welk revalidatieprogramma u meedoet.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het programma bestaat uit 3 stappen. Als u geen wachttijd heeft voor uw hartoperatie, volgt u alleen stap 2 en 3.

Stap 1: zo fit mogelijk naar de operatie

U gaat 4 tot 6 weken voor de operatie 3 keer per week trainen op locatie Beatrixoord. Ook krijgt u informatie over de operatie. Een fysiotherapeut geeft u oefeningen die u kunnen helpen bij het herstel na de operatie. Verder heeft u gesprekken met een diëtist en een psycholoog of maatschappelijk werker. De meeste activiteiten volgt u in een groep. Uw medepatiënten moeten ook een hartoperatie ondergaan of zijn al geopereerd. U kunt ervaringen uitwisselen.

Stap 2: optimaal herstel

Na de operatie gaat u naar locatie Beatrixoord, zodra het kan. Tijdens een opname van 3 weken gaat u revalideren. Voordat een behandeling begint bekijken we samen wat uw situatie is en welke doelen u wilt halen met de behandeling. U bouwt de revalidatie onder begeleiding van de fysiotherapeut langzaam op. Als u voldoende op de been bent, doet u weer mee met de groepstrainingen, zoals fietstraining en fitness.

Stap 3: controle over uw eigen leven

U bent weer thuis en u pakt uw leven weer op. U komt nog 4 weken 2 keer per week naar het revalidatiecentrum om te revalideren. Ook gaat u thuis trainen en doen wat u geleerd heeft over een gezonde leefstijl. Als u dat wilt, krijgt u van uw behandelaars een advies mee over een vervolg van de behandeling bij u in de buurt. Dit kan begeleiding zijn door een fysiotherapeut, diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker.

Meer weten?

Bel of mail voor meer informatie over dit onderzoek naar het onderzoekteam: