Gespecialiseerde zorg voor oud-sporters

Deze behandeling is ontwikkeld voor oud-sporters die kampen met langdurige psychische gevolgen gerelateerd aan de sport. Het aanbod is beschikbaar voor deelnemers vanuit verschillende sportachtergronden, inclusief de danssport. Speerpunten van de behandeling zijn herstel van het contact met lichaam en emoties, in samenhang met zelfbeeld en identiteitsontwikkeling.

Deze behandeling is geschikt voor oud-sporters die kampen met diverse problemen. Het kan hierbij gaan om onder andere problemen met identiteit, een laag zelfbeeld, angststoornissen, PTSS, depressies, burn-outs, lichamelijke klachten, suïcidaliteit en eetstoornissen.  In de behandeling ligt de nadruk niet op deze diverse diagnoses, maar op onderliggende ontwikkelde patronen en meegemaakte (traumatische) ervaringen. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor de kinder- en sporttijd.

Over de behandeling

Bij intake bekijken we welke vorm van behandeling het beste bij je aansluit. Dit kan een groepsbehandeling in combinatie met individuele behandeling zijn. Maar ook alleen een individueel traject is mogelijk.

In de groep ontmoet je mensen met vergelijkbare ervaringen, die begrijpen wat je hebt doorgemaakt. Ook hoor je voorbeelden van hoe anderen met hun problemen omgaan. Er is in het bijzonder aandacht voor de ervaringen in de sporttijd en samen doe je nieuwe (emotioneel) herstellende ervaringen op. Je leert van en met elkaar, en je leert in de groep je eigen plaats in te nemen. Het is vaak spannend om je eigen verhaal te delen met anderen. Zeker in het begin. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is daarom ook het opbouwen van veiligheid en vertrouwen. Als dat in de groep lukt, dan is dat een belangrijke stap voor bijvoorbeeld het aangaan van veilige relaties buiten de groep.

De individuele behandelingen kun je in het UMCG volgen, maar ook online, vanuit huis.  De groepsbehandeling is wel altijd in het UMCG. Er kunnen ongeveer 6 tot 8 mensen tegelijk meedoen. De behandeling duurt in eerste instantie 6 maanden, en langer als dat nodig is. Bij de evaluatie bekijken we samen of en in welke vorm je nog een vervolgbehandeling nodig hebt.

De behandeling stap voor stap

 1. Je huisarts of medische specialist kan je voor deze behandeling verwijzen naar het Universitair Centrum Psychiatrie. Via het e-mailadres sportenpsyche@umcg.nl kun je een brief opvragen voor je huisarts.

 2. Het traject start met een dag waarop je in het UCP komt voor de intake. Je krijgt van tevoren vragenlijsten van ons, die je in moet vullen. Op de dag van de intake is er ruimte om je verhaal te vertellen. Je kunt een naaste meenemen.

  Samen onderzoeken we met welke verschillende factoren je problemen verband houden, en nemen daarin expliciet je sport- en kindertijd mee. We kijken daarbij naar psychische, lichamelijke en sociale problemen en de samenhang hiertussen.

  We sluiten de intake af met een behandeladvies. Als deze behandeling geen optie is voor jou, dan kijken we samen of er een andere geschikte behandeling voor je is. Dat doen we ook als je zelf beslist dat je toch niet meedoet. Een mogelijke andere behandeling kan binnen of buiten het UCP zijn.

 3. Als deze behandeling een geschikte optie is voor jou, dan krijg je een zogenaamde behandeling op maat. Er is speciale aandacht voor de sportcontext. Het doel is het opbouwen van vertrouwen, het gezien worden als mens en het vinden van je eigen stem. Er is ook aandacht voor lichamelijke klachten en hoe die zich verhouden tot de psychische klachten.

  De behandeling op maat bestaat uit:

  • inzichtgevende psychotherapie (schematherapie) om oude patronen die ontstaan zijn in de kinder- en sporttijd te leren herkennen, begrijpen en veranderen. Identiteitsontwikkeling en de opbouw van een positief zelfbeeld door opdoen van herstellende ervaringen staan hierin centraal.
  • lichaamsgerichte therapieën om de verbinding met het lichaam te herstellen, te leren voelen en om te gaan met emoties. Psychomotorische therapie is hiervoor de basis. Ook werken we met methodes uit onder andere mindfulness om de verbinding met het lichaam te herstellen.
  • trajectbegeleiding of arbeidstherapie waarbij we samen met je kijken welke daginvulling of werk passend is voor jou.
  • we betrekken je naasten bij de behandeling als je dit wilt. Je kunt aanvullend op je behandeling systeemgesprekken krijgen
  • als dat nodig is zijn aanvullende individuele therapieën mogelijk, zoals EMDR, medicijnen of hulp op seksuologisch gebied.

Kosten zorg

Kosten voor de behandeling inclusief de reiskosten worden vergoed uit de basisverzekering. Wel is er hierbij sprake van het jaarlijkse eigen risico. Als nodig wordt hierbij ook taxivervoer vergoedt.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over deze behandeling? Stuur dan een mail naar het behandelteam. Een van de behandelaren neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.