Expertisecentrum Larynxpapillomatose

​Larynxpapillomatose is een ziekte waarbij zich wratachtige afwijkingen door de luchtwegen kunnen vormen, van neus tot longen. Meestal ontwikkelen deze uitgroeisels zich echter in het strottenhoofd (=de larynx, vandaar de naam larynxpapillomatose) en veroorzaakt het hees- en schorheid of kortademigheid. Het wordt veroorzaakt door een virus, het humaan papillomavirus (HPV). Het is een erg zeldzame ziekte met ongeveer 7 nieuwe patiënten per jaar in Noord-Nederland. Het doel van de behandeling is stem- en luchtwegproblemen op te lossen en te voorkomen. Dit wordt bereikt door operatief weghalen van de papillomen. Vaak komt de ziekte terug, en is opnieuw een operatie nodig.