Expertisecentrum Gynaecologische tumoren

Gynaecologische kanker is kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. De meest voorkomende vormen zijn:

Waaruit bestaat het team?

Ons team bestaat uit:

 • medisch specialisten: gynaecologisch oncologen, radiotherapeuten,
 • stralingsbehandeling),
 • medisch oncologen (chemotherapie),
 • pathologen (weefseldiagnostiek),
 • radiologen (beeldvorming),
 • oncologisch chirurg,
 • en soms een plastisch chirurg of uroloog,
 • verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, secretaresses en
 • onderzoekers.

Wij maken optimaal gebruik van de meest recente kennis en onze (inter)nationale netwerken. Bij ons gaan patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek hand in hand.

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Als u gynaecologische kanker heeft, bestaat uw behandeling vaak uit een combinatie van een operatie, chemotherapie (cytostatica) en bestraling (radiotherapie). Elke patiënte wordt voorafgaand aan de behandeling door de gynaecologisch oncoloog besproken in het multidisciplinaire team Gynaecologische Oncologie.

De gynaecologisch oncoloog is uw hoofdbehandelaar in geval van een operatie. Wanneer u bestraling nodig heeft, wordt de bestralingsarts tijdens de bestraling uw hoofdbehandelaar en in geval van chemotherapie de medisch oncoloog. Het zal veel voorkomen dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan onderzoek.

 • Welk onderzoek doen we op dit moment? 

 • Identificatie van nieuwe doelgerichte (immuun)therapieën,
 • Verbetering van het bevolkingsonderzoek cervixcarcinoom,
 • Ontwikkelingen van nieuwe operatietechnieken,
 • Onderzoek naar erfelijke gynaecologische kanker,
 • Ontwikkelingen van preklinische modellen om kanker te kunnen bestuderen,
 • Identificatie van biomarkers voor het voorspellen respons op (chemo)therapie of overleving bij kanker.

Hoe zorgen we voor een goede kwaliteit?

Onze missie is om de ziekte in een vroeg stadium op te sporen en de therapie te verbeteren, zodat de kans op overleving en / of kwaliteit van leven wordt verbeterd. 

Wij proberen de kwaliteitscriteria van zowel de patiëntenorganisaties als de beroepsgroepen optimaal in dienst van de individuele patiënt te stellen.

We dragen bij aan kennisoverdracht aan collega’s en patiëntenorganisaties in binnen- en buitenland.