Expertisecentrum Gliomen

Wat is een glioom?

Het glioom is een hersentumor die uitgaat van de steuncellen in het hersenweefsel. Jaarlijks wordt bij ongeveer 1100 Nederlanders de diagnose glioom gesteld. Er zijn verschillende subtypes gliomen, waaronder snel groeiende en langzaam groeiende varianten. Afhankelijk van de plek in de hersenen en het subtype, zijn er verschillende behandelopties. Ondanks belangrijke ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met een glioom geldt voor het grootste deel van de patiënten dat zij op dit moment niet kunnen genezen van deze aandoening. Mede daarom is het van belang dat onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met een glioom. 

Waaruit bestaat het team?​

De behandeling van patiënten met een glioom gebeurt binnen de Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen.  Aan deze werkgroep nemen de volgende specialismen deel: 

  • Neurologie,

  • Medische oncologie,

  • Neurochirurgie,

  • Radiotherapie,

  • Radiologie,

  • P​athologie. 

​​Deze werkgroep heeft tevens een regionale functie, wat betekent dat  in samenwerking met andere ziekenhuizen, patiënten uit de provincies Groni​ngen, Friesland en Drenthe, en soms daar buiten, besproken en behandeld worden.  

Wat gebeurt er als u bij ons komt?​

Uw hoofdbehandelaar zal u bespreken tijdens het wekelijkse overleg met alle betrokken specialismen. Hier worden behandelplannen voor nieuwe patiënten opgesteld en lopende behandelingen aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen. Het behandelplan wordt door uw hoofdbehandelaar met u besproken. Waar mogelijk zal u gevraagd worden te participeren aan onderzoek dat gaande is binnen het expertisecentrum. ​

Welk onderzoek doen we op dit moment?​

Waar mogelijk en wenselijk worden patiënten betrokken bij onderzoek. Dit onderzoek kan varieren van het ondergaan van extra diagnostische tests tot het ondergaan van een behandeling met een experimenteel karakter. Tevens wordt veel laboratorium onderzoek gedaan. Dit is onder andere gericht op stamcellen, bloedvatnieuwvorming in gliomen en de analyse van verschillende genetische profielen.

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?​

De kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd door een gestructureerde en intensieve multidisciplinaire samenwerking van specialisten met expertise op het gebied van gliomen. In samenwerking met patiënten verenigingen worden zorgtrajecten beschreven, waarin de zorg van a tot z is vastgelegd en welke op vaste tijden worden geëvalueerd. Daarnaast wordt dmv. onderzoek voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg.​