Expertisecentrum Cystic Fibrosis

Voor onderzoek en behandeling van CF is een gespecialiseerde aanpak nodig van een groot aantal disciplines. Het CF centrum van het UMCG is één van de zeven centra in Nederland en behandelt ongeveer 65 kinderen en 85 volwassenen met CF.

Het CF centrum van het UMCG onderscheidt zich door:

  • de mogelijkheid om in één gepland polibezoek alle teamleden te zien;

  • een opvallend individuele benadering waarbij we keer op keer samen met u beslissen wat de beste balans is tussen intensiteit van therapie en aanpassing in het dagelijks leven;

  • geen lange wachttijd als een opname nodig is.

Vaardig en up-to-date

U wordt behandeld en begeleid volgens de laatste inzichten en het team zal u daarbij duidelijk adviseren. De teamleden volgen daarvoor nationale en internationale nascholing. Ook met eigen presentaties en onderzoek dragen ze bij aan het verbeteren van de zorg. Het hele team is getraind in motiverende gespreksvoering. Communicatie staat bij het CF-team hoog in het vaandel.

Transplantatiezorg

Het UMCG is één van de drie CF-centra waar longtransplantaties plaatsvinden en het enige centrum in Nederland voor long- en lever transplantaties bij kinderen.

Missie

De leden van het CF-centrum willen zorgen voor een optimale behandeling volgens de laatste inzichten en in samenspraak met de patiënt. U bent als het ware lid van het CF-centrum.

Keurmerk

Het CF centrum van het UMCG heeft het NCFS-keurmerk behaald. Dit houdt in dat het centrum aan de kwaliteitseisen voldoet die de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft opgesteld.