Donorverklaring

In 1998 is het Donorregister in werking getreden. Als u een donorverklaring heeft ingezonden, staat in dit register vermeld wat uw wensen zijn omtrent orgaan- en weefseldonatie na uw overlijden.

Het donorregister kan door of in opdracht van een arts worden geraadpleegd. Als de overledene niet in het register staat, zal de vraag om donatie aan de familie worden voorgelegd. Het is daarom van belang dat uw familie op de hoogte is van uw mening over het afstaan van organen en weefsels.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over orgaan- en weefseldonatie? Bel dan naar het algemene nummer van het UMCG en vraag naar de donatiecoördinatoren.