Chromosoom 6-aandoeningen: over de ziekte

Chromosoomveranderingen, zoals veranderingen van chromosoom 6, zijn een belangrijke oorzaak voor aangeboren problemen en ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

Kennis over de effecten van deze chromosoomveranderingen zijn belangrijk voor een zo goed mogelijke begeleiding en behandeling van deze kinderen.

Als groep zijn chromosoom 6 veranderingen niet zeldzaam, maar omdat er veel verschillende chromosoomveranderingen mogelijk zijn, is er voor iedere afzonderlijke aandoening weinig informatie beschikbaar. Dit zorgt voor onzekerheid bij ouders en dokters en daardoor suboptimale begeleiding van deze kinderen. Vanuit zowel ouders als hulpverleners is er dus behoefte aan meer informatie, toegespitst op de specifieke chromosoomafwijking van het kind."