Chromosomenonderzoek bij kinderen

De arts van uw kind heeft voorgesteld om chromosomenonderzoek te verrichten. Hiervoor wordt bloed afgenomen bij uw kind en opgestuurd naar de afdeling Genetica.

Chromosomenonderzoek vindt op een uiterst nauwkeurige manier plaats. De techniek die hierbij wordt gebruikt heet Array-CGH-onderzoek.

In de Brochure 'Chromosomenonderzoek' (pdf | 168kB) vindt u informatie over wat chromosomen zijn, wat wordt onderzocht bij chromosomenonderzoek en wat mogelijke uitkomsten zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw arts.