Charge-syndroom

CHARGE syndroom is een zeldzame aandoening die zowel voorkomt bij jongens als bij meisjes. De oorzaak van de aandoening is genetisch bepaald (mutatie in het CHD7-gen).

De kenmerken zijn verschillend:

  • Aangeboren afwijkingen (zoals hartafwijkingen en choana atresie).
  • Zintuiglijke tekortkomingen zoals slechthorendheid, slechtziendheid, verminderd evenwicht en verminderde reukzin.
  • Motorische achterstanden.

De verschillende kenmerken en de relatieve onbekendheid van het syndroom maken het moeilijk om tot een goed behandelplan te komen.

Het UMCG heeft als enig ziekenhuis in Nederland een CHARGE-polikliniek. Hier kunt u eens per maand (op een woensdag) met uw zoon of dochter terecht. De medewerkers van de polikliniek doen onderzoek naar de onbekende aspecten van CHARGE en kunnen uw kind volgen in zijn/haar ontwikkeling. Deskundigen van verschillende specialismen zijn betrokken bij de polikliniek en kunnen op uw verzoek bezocht worden. De betrokken specialismen zijn:

  • Genetica
  • Kinderendocrinologie
  • KNO
  • Oogheelkunde
  • Psychiatrie.

Voor de behandeling blijft uw kind bij de eigen behandelend arts(en). De medewerkers van de CHARGE-polikliniek kunnen u, uw kind en de behandelend arts(en) hierbij adviseren.

Heeft u nog vragen?

U kunt bellen naar de Chargepolikliniek.