Bewegingsstoornissen: over de ziekte

Bewegingsstoornissen zijn storingen die in de hersenen of hersenstam die tot abnormale bewegingen leiden of ongewild (spontaan) ontstaan.

De storingen kunnen zich uiten in bijvoorbeeld:

  • abnormaal beven (tremor),
  • abnormaal verhoogde spierspanning en stijfheid (rigiditeit),
  • verlangzaming van beweging, 
  • spierschokken.

Deze verschijnselen treden vaak op bij de ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, dystonie en andere spierziekten. Ook komen bij sommige van deze ziekten regelmatig geestelijke storingen voor met name in de gevorderde stadia. Dit betreft bijvoorbeeld storingen in het geheugen, aandacht en stemming. Sommige patiënten ontwikkelen hierbij een vorm van dementie. Kenmerkend is dat deze ziekten vaak langzaam en sluipend beginnen en zich vaak pas in de loop van jaren tot een volledig ziektebeeld ontwikkelen.

Op de polikliniek neurologie worden de patiënten met bewegingsstoornissen doorgaans op een woensdag gezien. Dan zijn alle artsen en andere medewerkers die zich met deze patiëntengroep bezig houden tegelijk aanwezig en wordt over elke patiënt gezamenlijk overlegd. Bij onduidelijkheid over de diagnose wordt vaak aanvullend onderzoek gedaan. 

Behandeling

In samenwerking met de neurologen van het Martini Ziekenhuis en de neurochirurgen van het UMCG wordt in maandelijks overleg besproken welke patiënten in aanmerking komen voor een zogenaamde stereotactische operatie. Hierbij worden in bepaalde doelgebieden van de hersenen (doorgaans onder plaatselijke verdoving) dunne elektroden geplaatst. Na de operatie kunnen de geplaatste elektrode van buitenaf worden aangesloten op een zogenaamde pulsgenerator die elektrisch pulsjes genereert en zo bijdraagt tot het verminderen van de verschijnselen bij patiënten met ernstige vormen van tremor, ziekte van Parkinson en dystonie. Na de operatie wordt de patiënt bij herhaling gecontroleerd en verder ingesteld op de juiste stroomsterkte. Die patiënten die hiervoor in aanmerking komen volgen een apart traject van nader onderzoek en krijgen daarover uitvoerig uitleg.