Alzheimer Research Centrum Groningen

Het Alzheimer Research Centrum Groningen (ARCG) is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van Alzheimer en dementie. De doelen van het ARCG zijn om de kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naaste verwanten te verbeteren én om wetenschappelijk onderzoek naar geheugenstoornissen en dementie te stimuleren.

Patiënten worden verwezen door de huisarts of een medisch specialist. Dit kan een medisch specialist van het UMCG zijn maar ook van een ander ziekenhuis. De patiënt ontvangt daarna een oproep op zijn huisadres. De wachttijd tot de eerste afspraak is 3 tot 4 weken.

Eerste bezoek

Het eerste bezoek duurt anderhalf uur. Een arts spreekt met de patiënt en zijn begeleider en doet lichamelijk onderzoek. Daarna wordt door een psycholoog een oriënterend onderzoek van de cognitieve functies gedaan. Meestal wordt er ook een bloedonderzoek gedaan. Alle patiënten krijgen een afspraak voor een tweede bezoek. Dit is in principe 2 weken na het eerste bezoek.

Tweede bezoek

Tijdens het tweede bespreekt de arts met de patiënt en zijn begeleider de uitslagen van de onderzoeken. Daarna wordt ook de mogelijkheid voor aanvullend onderzoek en behandeling of ondersteuning besproken. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit:

  • uitgebreid neuropsychologisch onderzoek
  • MRI-hersenen
  • FDG-PET hersenen
  • PIB-PET hersenen
  • liquoronderzoek
  • klinisch genetisch onderzoek

Behandeling

Als er sprake is van de ziekte van Alzheimer kan behandeling met een cholinesteraseremmer (rivastigmine of galantamine) of NMDA-receptorantagonist (memantine) voorgeschreven worden.

Het Alzheimer Centrum Groningen werkt soms mee aan geneesmiddelenonderzoek van farmaceutische bedrijven. In dat geval kunnen patiënten ook in aanmerking komen voor een experimentele behandeling. Dit gebeurt alleen na uitgebreide voorlichting en toestemming van de patiënt of zijn vertegenwoordiger.

Alle patiënten  kunnen psychosociale behandeling krijgen en voor hun mantelzorgers is er desgewenst ondersteuning. Dit kan bestaan uit één of meerdere individuele gesprekken met een verpleegkundige of psycholoog of groepsgesprekken.

Voor begeleiding thuis wordt samengewerkt met Team 290. Deze organisatie geeft onder meer begeleiding en ondersteuning aan mensen die voor dementerende patiënten zorgen. Onder aan deze pagina vindt u een link naar Team290.

Samenwerking

Het ARCG werkt binnen de kliniek en het onderzoek nauw samen met de geheugenpolikliniek van het UMCG. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het (pre)klinisch onderzoekscentrum binnen het UMCG en aan een Noord-Nederlands onderzoeksnetwerk. Het ARCG staat onder leiding van prof.dr. Peter Paul De Deyn (directeur).

Het ARCG is onderdeel van de afdeling Neurologie van het UMCG.

Contact Alzheimer Research Centrum Groningen

UMCG (t.a.v. Alzheimer Research Centrum Groningen)
Afdeling Neurologie (Huispostcode AB51)
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
E-mail:

Bezoekadres

Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

Meer informatie