Universitair Audiologisch Centrum Groningen

Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen is een expertisecentrum voor gehoor, spraak en taal. In het centrum werken deskundigen uit verschillende vakgebieden samen aan onderzoek, revalidatie en begeleiding van volwassenen en kinderen met gehoor-, spraak- en taalproblemen.

Wij bieden een combinatie van audiologische én Keel-, Neus-, Oor (KNO)-medische zorg.  U kunt door uw huisarts, KNO-arts, kinderarts of een andere medisch specialist doorverwezen worden naar het Audiologisch Centrum.

Het centrum is onderdeel van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het UMCG.

Werkgroep Cochleaire Implantaties Noord-Nederland

In het Audiologisch centrum hebben we een speciaal team voor cochleaire implantaten, het Cochleair Implantatieteam Noord Nederland (CINN).

Postadres Universitair Audiologisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen
Universitair Audiologisch Centrum Groningen HPC BB20
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

 

Contact

U kunt het Universitair Audiologisch Centrum Groningen bellen van maandag t/m vrijdag tussen 8:15 en 16:30 uur. Ook kunt u ons een e-mail sturen.