Transplantatiecentrum Donatie en transplantatie

Soms kan een nieuw orgaan uw leven redden. Iemand die een nieuw orgaan nodig heeft, kan een transplantatie krijgen. Maar dit is een zware operatie met ingrijpende gevolgen op uw leven. We onderzoeken u om vast te stellen of een transplantatie mogelijk is. Als een transplantatie de beste behandeling voor u is, komt u hiervoor op de wachtlijst.

Verwijzing

Uw arts kan u verwijzen naar het UMCG. U heeft dan al verschillende onderzoeken gehad. De resultaten hiervan en andere medische gegevens stuurt uw arts naar ons door.

Vooronderzoek

We onderzoeken eerst of een transplantatie voor u de beste behandeling is. Dit hangt onder andere af van:

  • andere behandelmogelijkheden
  • uw gezondheidssituatie
  • mogelijke problemen die een transplantatie kan geven

U krijgt daarvoor meerdere gesprekken en onderzoeken. Daarbij bekijken we of er zaken zijn waarmee we rekening moeten houden voor, tijdens en na de transplantatie. Dit vooronderzoek heet de ‘screening’. Hoe het vooronderzoek precies verloopt hangt af van de transplantatie die u ondergaat. Soms blijft u hiervoor een aantal dagen in het UMCG.

Wachten op een donororgaan

Voor de meeste transplantaties is een wachtlijst. Als uit het vooronderzoek blijkt dat een transplantatie voor u de beste behandeling is, komt u op de wachtlijst voor het orgaan dat u nodig heeft.

Hoe lang u op de wachtlijst staat, verschilt per orgaan. Zo is de wachttijd voor een niertransplantatie bijvoorbeeld ongeveer 2 jaar. De wachttijd hangt af van:

  • het aantal beschikbare organen
  • het aantal patiënten dat wacht op een orgaan
  • de kenmerken van het orgaan dat u nodig heeft
  • uw gezondheidssituatie

Het is belangrijk dat u tijdens het wachten op een geschikte donor goed luistert naar uw eigen lichaam en in goede conditie blijft. Het kan geestelijk zwaar zijn om te wachten op een donor. Daarom is het belangrijk om op tijd hulp te vragen als u hier behoefte aan heeft.

Zodra er een passend orgaan beschikbaar is, nemen we contact met u op.

De transplantatie-operatie

Als er een passend donororgaan voor u is, moeten we het orgaan meestal zo snel mogelijk transplanteren. U kunt dus heel plotseling te horen krijgen dat u naar het ziekenhuis moet voor een operatie.

Hoe lang de operatie duurt is afhankelijk van het orgaan dat u krijgt.

Na de operatie

Meestal blijft u na een transplantatie een aantal weken in het ziekenhuis om te herstellen. We houden in de gaten of alles goed met u gaat en geven u de zorg die u nodig heeft. Als er problemen ontstaan na de transplantatie is het belangrijk dat we u direct kunnen behandelen. Bijvoorbeeld als uw lichaam het nieuwe orgaan afstoot.

Tijdens uw opname krijgt u informatie over uw medicijnen en hoe u die inneemt. Ook geven we u leefregels mee voor thuis. Als alles goed gaat en u voldoende bent herstelt van de operatie kunt u naar huis. U komt dan nog wel regelmatig terug voor controle in het UMCG.

Leven na een transplantatie

Een transplantatie kan uw leven flink veranderen. Zo is een gezonde leefstijl na een transplantatie extra belangrijk. Wij helpen u bij het opbouwen van een gezonde leefstijl. Ook kan het nodig zijn om te revalideren na de operatie.

Lees meer informatie en adviezen over leven na een transplantatie.

Lees meer over revalidatie na transplantatie.

Orgaandonatie

Een transplantatie is niet mogelijk zonder een donor. De meeste transplantatiepatiënten moeten wachten totdat er een geschikt donororgaan van een overledene beschikbaar is. Bij niertransplantaties kan dit ook een nier zijn van een levend persoon.

Lees meer over waarom orgaandonatie zo belangrijk is.

Nederlandse Transplantatie Stichting